Het aantal deals in de transport- en logistieke sector is weer terug op het niveau van voor de crisis. Dat blijkt uit een analyse van  collega overnameadviseur Match Plan.

In het eerste kwartaal van 2021 zijn meer dan tachtig deals gesloten. Dit aantal ligt hoger dan de eerste kwartalen van 2020 en 2019, en nadert nagenoeg het recordkwartaal uit 2019 (Q2-2019 telde 90 deals). Het onderzoek geeft aan dat er een aantal factoren ten grondslag liggen aan de hogere M&A-activiteit in de sector.

De wens om meer schaalgrootte te realiseren is de belangrijkste aanjager: Marktomstandigheden zijn uitdagend geworden sinds de start van de coronapandemie. Vooral transportbedrijven met opdrachtgevers in de sectoren leisure (bijvoorbeld horeca en evenementen), retail (non-food) en agrarisch (sierteelt) zijn hard geraakt, blijkt uit recente cijfers van de Rabobank.

Totaal aantal M&A transacties NL

Door de krachten te bundelen met branchegenoten kunnen transportbedrijven efficiënter opereren en indien nodig terugvallen op een meer solide financiële basis. Ook biedt het spelers meer financiële slagkracht om te investeren in thema’s die steeds belangrijker worden in de sector, zoals digitalisering, e-commerce en verduurzaming van de vloot.

Forse investeringen zijn nodig de komende jaren om bij te blijven met de markt, wat de consolidatieslag op zijn beurt weer zal versterken.

Een andere pijler van de groeiende M&A-activiteit is gedwongen verkoop. Doordat kleinere bedrijven het hoofd niet boven water kunnen houden zullen ze een mogelijke verkoop moeten overwegen. Voor grotere ondernemingen die openstaan voor acquisities zal deze ontwikkeling juist kansen bieden om verdere groei te realiseren.

Kopers komen steeds vaker uit het buitenland, zo blijkt uit de analyse. Dat is logisch, Nederland heeft een zeer volwassen, moderne en goed georganiseerde logistieksector vergeleken met de landen om ons heen. Door onze grote talenkennis en betrouwbare personeel zijn Nederlandse bedrijven populaire kandidaten voor overnames.

Eerder dit jaar concludeerde een ander M&A-adviesbureau dat het aantal overnames in de transport- en logistieksector ondanks de crisis op een stabiel niveau is gebleven.

Bron: Consultancy.nl

De kracht van Social Media

Wij geloven in de kracht van verbinden en delen onze kennis en ervaring graag met anderen. Het is onze ambitie om op persoonlijke en professionele wijze waarde toe te voegen aan het realiseren van de ambities van ondernemingen.

Steeds vaker delen wij relevante kennis, ontwikkelingen, nieuws, tips en wetenswaardigheden op ons vakgebied ook via Social Media. Onze volgers zijn er blij mee!

Volg ons ook: Conatum Bedrijfsadvies!

‘Belastingaanslag bij opvolging schrikbeeld voor familiebedrijf’ kopte het FD vandaag. Een onderwerp waarover wij eerder al onze zorgen uitten .

De lobby om de fiscaal vriendelijke overdracht van familiebedrijven te behouden draait op volle toeren. Ondernemers waarschuwen dat de continuïteit van hun bedrijf in gevaar komt als opvolgers eerst met de fiscus moeten afrekenen. Ambtenaren, wetenschappers en politici vinden de belastingfaciliteiten nu wel erg royaal.

In het kort:

  • KPMG-onderzoek waarschuwt voor de gevolgen van het versoberen van fiscale faciliteiten voor bedrijfsopvolging.
  • Familiebedrijven onderschrijven de risico’s die in het onderzoek worden gesignaleerd.
  • Wetenschappers zijn minder overtuigd van de noodzaak van belastingregelingen voor opvolging.

Kinderen die het familiebedrijf van hun ouders voortzetten, betalen op dit moment ongeveer 3,4% belasting zodra zij het bedrijf door vererving of schenking in handen krijgen. Dat schiet omhoog naar circa 41,5% als de huidige belastingregelingen voor bedrijfsopvolging volledig verdwijnen.

De verveelvoudiging van de belastingdruk komt uit een onderzoek van adviesorganisatie KPMG naar plannen om het mes te zetten in de fiscale faciliteiten voor bedrijfsopvolging. Een derde van de ondervraagde familiebedrijven vreest voor het voortbestaan van hun onderneming als die tegemoetkomingen verdwijnen. Een kwart zegt dan gedwongen verkoop te overwegen en 14% denkt dan uit Nederland te vertrekken. Meer dan de helft voorziet dat meer belasting betalen leidt tot minder werkgelegenheid en minder innovatie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van FBNed, een belangenorganisatie voor familiebedrijven.

‘Cadeau-effect’

Twee regelingen houden bedrijfsopvolgingen fiscaal uit de wind. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt een ruime vrijstelling in de schenk- en erfbelasting. Daarnaast maken opvolgers van vennootschappen die een onderneming drijven gebruik van de doorschuifregeling (DSR). Hiermee stellen zij de inkomstenbelasting over schenkingen en erfenissen uit. Aan beide regelingen zijn voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld voortzetting van het overgedragen bedrijf gedurende ten minste vijf jaar.

De regelingen liggen onder vuur. Ambtenaren van Financiën spraken vorig jaar van een ‘cadeau-effect’, omdat een groot deel van de fiscale faciliteiten overbodig zou zijn om de continuïteit van bedrijven te waarborgen. Uit onderzoek is gebleken dat bij 75% van de bedrijfsopvolgingen voldoende geld in de privé-nalatenschap zit om de schenk- of erfbelasting over het ondernemingsvermogen te betalen. In het rapport Bouwstenen voor een beter belastingstelsel adviseren de ambtenaren toelating tot de faciliteiten scherper af te bakenen en de tegemoetkomingen te versoberen.

Wij informeren u graag nader, ook over mogelijke gevolgen die een afschaffing van de regelingen voor kunnen hebben. Maak gerust een afspraak.

Originele link van het artikel: https://fd.nl/economie-politiek/1378961/belastingaanslag-bij-opvolging-schrikbeeld-voor-familiebedrijf-mhd1ca9TJCVi?utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-middagnieuwsbrief&utm_content=1352431_45724_20210408

De coronacrisis leidt bij eigenaren van familiebedrijven tot meer zelfreflectie over hun eigen opvolging. Dat blijkt uit onderzoek van accountancybureau RSM en Nyenrode Business Universiteit. Het is te beschouwen als een blessing in disguise. Bedrijfsopvolging kost het midden- en kleinbedrijf jaarlijks zeker 6 miljard euro.

Nederland telt ongeveer 275.000 familiebedrijven, waarvan 86 procent twee tot tien medewerkers heeft (CBS, 2018). In het onderzoek ‘Corona en familiebedrijven’ werd de stelling ‘de huidige coronacrisis is voor mij persoonlijk aanleiding om eerder na te denken over mijn opvolging’ twee keer voorgelegd aan een onderzoekspanel van honderd ondernemers.

Het betrof in meerderheid eigenaren van grotere mkb-familiebedrijven. In april 2020 antwoordde slechts 8 procent hierop bevestigend. In juli 2020 was dit percentage al verdrievoudigd naar 24 procent. Waarschijnlijk sorteert de huidige lockdown een verder versterkend effect op de persoonlijke toekomstbespiegelingen van ondernemers. Deze crisis blijkt een periode van bezinning. Ondernemers realiseren zich dat het leven minder maakbaar is dan gedacht.

Onderschatting van het proces rond de bedrijfsoverdracht

Toch is dus nog altijd een ruime meerderheid van de ondernemers niet met het thema bedrijfsopvolging bezig. Dat geldt zelfs voor veel ondernemers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen. Een van de redenen is onderschatting van wat er bij een bedrijfsoverdracht komt kijken. Nyenrode voerde in de periode 2015-2017 een uitgebreid onderzoek uit over (onder meer) bedrijfsopvolging in familiebedrijven. De belangrijkste uitkomsten zijn onverminderd actueel.

Ten eerste onderschatten bedrijfseigenaren enorm de duur van een gemiddeld opvolgingstraject. Men denkt aan anderhalf jaar, terwijl het in de praktijk vijf tot zeven jaar duurt. Bijna de helft van de ondernemers start het traject dan ook te laat. Wanneer je alles in een veel te korte tijd moet regelen, worden keuzes ad hoc gemaakt, na minimale communicatie met de verschillende belanghebbenden.

6 miljard euro schade door slecht geregelde bedrijfsopvolging

Dat heeft negatieve gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit en innovaties. De jaarlijkse schade van slecht geregelde bedrijfsopvolgingstrajecten wordt geraamd op 6 miljard euro. Dit is nog afgezien van de emotionele schade, bijvoorbeeld door verscheurde families. Er zijn voorbeelden te over van voormalig bedrijfseigenaren die thuis zonder de kinderen bij de kerstboom zitten, met een verwijtende blik van hun partner op de koop toe.

Ondernemers wordt geadviseerd om in de aanloop naar een overdracht eerst na te gaan wat familieleden nu echt willen. Bespreek emoties voordat je fiscale discussies gaat voeren, terwijl de fiscaliteit natuurlijk wel moet kloppen. Zo zijn er diverse fiscale regelingen beschikbaar rondom bedrijfsoverdracht, met daaraan gekoppelde wettelijke termijnen. Deze kunnen leiden tot serieuze fiscale vrijstellingen.

Jaren uittrekken voor bedrijfsopvolging

Neem bijvoorbeeld de Bedrijfsopvolgingsregeling: als je opvolger niet drie jaar voor de bedrijfsoverdracht al op de loonlijst staat, dan kost dat fiscaal veel geld. Alleen al om die reden moet je jaren uittrekken voor een bedrijfsopvolging. Ook de bank moet je tijdig betrekken, want die moet – ruim voor het moment van kredietverlening – vertrouwen hebben kunnen opbouwen in de kwaliteiten van de voorziene bedrijfsopvolger.

Personeel hard nodig voor bedrijfscontinuïteit na crisis

De drie belangrijkste prioriteiten van een afzwaaiende directeur-eigenaar bij een bedrijfsopvolging zijn volgens onderzoek achtereenvolgens: de bedrijfscontinuïteit, harmonie binnen de familie en rendement op het vermogen; de oudedagsvoorziening.Het onderzoek meldt in dit verband opnieuw een opvallend effect van de coronacrisis bij noodlijdende bedrijven. Als het financieel mogelijk is, blijken veel afzwaaiende directeur-eigenaren bereid om in te teren op hun toekomstige oudedagsreserve om daarmee het personeel te kunnen behouden. Dat personeel is na de crisis waarschijnlijk hard nodig om de bedrijfscontinuïteit te borgen.

Coronacrisis zorgt voor uitstel van het bedrijfsopvolgingstraject

Emotionele blokkades vormen een andere reden waarom ondernemers de hete aardappel van de bedrijfsopvolging doorschuiven. Veel mensen vinden het niet fijn om eigenlijk de eindigheid van hun bestaan onder ogen te zien en toe te werken naar hun eigen misbaarheid. Directeur-eigenaren van familiebedrijven staan in het centrum van drie overlappende cirkels: die van het bedrijf zelf, de familie en het eigendom. Ineens ben jij na jouw eigen opvolging in al die domeinen niet meer de centrale persoon. Daarnaast zorgt een focus op de waan van de dag – zeker in deze coronacrisis – voor het uitstellen van het moment waarop wordt begonnen aan het bedrijfsopvolgingstraject.

Er wordt nog een praktisch advies meegegeven: Ga als afzwaaiende ondernemer niet zelf knutselen en schakel vroegtijdig advies in, maar weet wel zelf wat je wil. Vaak is de huisaccountant de belangrijkste persoon bij het regelen van de bedrijfsoverdracht. Maar accountants zijn vooral gewend in cijfers en structuren te denken. Vaak zie je dan constructies ontstaan die bedrijfseigenaren zelf niet aan hun familie kunnen uitleggen. Als de huisaccountant slim is, neemt hij een andere adviseur mee die gespecialiseerd is in het begeleiden van de meer emotionele kwesties van bedrijfsopvolging.

Bedrijfsopvolging: geen ruimte voor excuses

Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus. Laat geen ruimte voor excuses: Het regelen van je opvolging is een belangrijke managementverantwoordelijkheid. Je ziet het einde van je loopbaan aankomen. Er is altijd wel een reden om er niet aan te beginnen: als het slecht gaat – misschien nu door de coronacrisis – ben je onmisbaar, als het goed gaat wil je er ‘juist nu’ bij blijven. Je moet voor jezelf nagaan wat jij eraan kan doen om het bedrijf goed over te dragen, binnen of buiten de familie.

Bron: Nyenrode Business Universiteit

Uw bedrijf verkopen, in deze tijd?

U heeft jaren hard gewerkt en een prachtig bedrijf opgebouwd. U denkt na over de verkoop van uw bedrijf. Misschien binnen de familie, aan uw kinderen of aan een derde. U denkt concreet na over uw toekomst, over de tijd dat u wilt gaan genieten, de tijd na uw drukke ondernemersbestaan. En dan zitten we opeens midden in een crisis. Hoewel u door de jaren heeft geleerd hoe er mee om te gaan, opnieuw onzekerheid. Laat u uw plannen los, wilt u nog even blijven ondernemen, langer doorgaan? Of toch de ingeslagen weg van een mogelijke verkoop van uw bedrijf doorzetten?

Wij geven enkele tips om tot een weloverwogen besluit te komen.

Overweeg of u de energie heeft om uw onderneming toekomstbestendig te maken

Ten gevolge van de crisis moet u misschien maatregelen nemen en langer doorwerken dan u had voorzien. Maatregelen om op zoek te gaan naar een andere klantbediening, nieuwe markten en om kosten te besparen. Dat vraagt veel van u en uw medewerkers. Als ondernemer staat u er niet alleen voor, maar u bent wel degene die de nieuwe richting uit moet zetten. Mogelijk hebt u binnen uw bedrijf medewerkers, die dit stokje van u kunnen overnemen. Of u kunt deze werven om de voor de onderneming van belang zijnde richting in te slaan. Als u er niet alleen voorstaat, geeft dat rust en tijd om stappen te zetten richting de verkoop van uw bedrijf.

Bepaal hoe u zelf betrokken wilt blijven na een overname

Als ondernemer hebt u uw onderneming succesvol uitgebouwd. U bent eigenaar, manager en financier. De vraag is of en op welke manier u zelf betrokken wilt en kunt blijven na de verkoop. Misschien past een rol op afstand met enige zeggenschap bij u in de eerste jaren. En wat betekent het voor u als de koper een deel van de verkoopsom schuldig blijft of er sprake is van een earn-out regeling? Goed om na te denken over wat bij u past.

Laat uw onderneming waarderen en bereid de verkoop goed voor

Het is goed om te weten wat uw onderneming waard is. Een deskundige ‘Business Valuator’ kan u inzicht geven in de waarde van uw onderneming. Hierbij wordt gekeken naar de toekomstverwachtingen van uw onderneming en de kasstroom. Verder kunnen voor de uiteindelijke verkoopprijs andere factoren een rol spelen, zoals synergievoordelen, financierbaarheid en ook de marktomstandigheden. Met een goede voorbereiding kunt u het unieke van uw onderneming tot waarde laten komen. Toch kan het zijn dat de waarde van uw onderneming door deze crisis lager blijkt dan u eerder had verwacht. Vraag uzelf af of dat voor u een reden is om langer door te werken en de verkoop uit te stellen.

Krijg inzicht in de minimaal benodigde verkoopopbrengst voor uw wensen en doelen

In een onderhandeling over de verkoop van een onderneming zullen partijen water bij de wijn moeten doen om tot een deal te komen. Naast het weten wat uw bedrijf waard is, is het voor de onderhandeling zinvol om te weten welke verkoopopbrengst u nodig heeft om levenslang al uw wensen in te kunnen vullen. Wellicht heeft u minder nodig dan de geschatte verkoopwaarde van uw bedrijf. Neemt u dan genoegen met een lagere verkoopopbrengst of werkt u liever nog een paar jaar door?

Wij helpen u graag bij de bedrijfsoverdracht en adviseren u daarbij zoals u van ons mag verwachten: persoonlijk en professioneel.

2020

Het jaar 2020 zal de boeken in gaan als een jaar dat nooit vergeten wordt. Naar verwachting zal het nog wel tot in de lente van 2021 duren voordat we maatschappelijk en economisch weer langzaam ‘open’ kunnen.

Vooruitzicht

De Nederlandse overnamemarkt heeft de afgelopen maanden desondanks goede ontwikkelingen laten zien en heeft zeker niet stilgestaan. Voor 2021 staan de lichten nog steeds op groen: er is volop geld beschikbaar voor investeringen, de rente is extreem laag en de economie zal dit jaar naar verwachting met 2,5% groeien.

Veel bedrijven kijken vooruit, over de (corona)horizon. Zij bereiden zich voor op de post-corona kansen. Zij zijn hun strategische plannen aan het uitwerken en willen klaar zijn voor groeikansen die komen gaan. Strategische overnames maken daar onderdeel van uit. Ook investeerders en private equity partijen zijn dringend op zoek naar goede investeringen.

Verwachting

Hoe de overnamemarkt er precies gaat uitzien is moeilijk te voorspellen. We verwachten dat de goede resultaten in de laatste maanden en de dito start van 2021 de rest van het jaar onverminderd zullen aanhouden. Voor ondernemers met een coronaproof bedrijf is 2021 in ieder geval een prima moment om hun bedrijf te verkopen; kopers staan in de rij!

U mag erop rekenen dat we met Conatum ook in 2021 weer ons allerbeste beentje voortzetten om u maximaal van dienst te zijn. Persoonlijk en professioneel, want dat is waar wij voor staan!

Twee op vijf Nederlandse ondernemers wil bedrijf snel verkopen vanwege coronacrisis
• 7 op de 10 mkb’ers denkt momenteel aan opvolging of verkoop van hun bedrijf;
• Verkoopbereidheid in Nederland door corona met 79 procent hoogst in vijf jaar tijd;
• Helft Nederlandse mkb’ers zou het bedrijf bij een goede prijs morgen verkopen;
• 2 op 3 Nederlandse ondernemers vinden het nu juist hét moment voor een overname.

Corona jaagt verkoopbereidheid in Nederland aan
Gemiddeld 70 procent van de mkb’ers in Nederland, België, Duitsland, Engeland, Zweden en Denemarken overweegt momenteel de opvolging of verkoop van hun bedrijf. Voor Nederland geldt dat maar liefst 8 op de 10 de opvolging of verkoop van hun bedrijf overwegen. Met een stijging van maar liefst 15 procent ten opzichte van één jaar geleden was de bereidheid om het bedrijf te verkopen in de afgelopen vijf jaar niet zo hoog. Ook lijken zij meer haast te hebben om hun bedrijf te verkopen. Het aantal ondernemers dat van plan is om het bedrijf binnen nu en 2 jaar van de hand te doen, is het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd naar 40 procent. De helft van de mkb’ers geeft zelfs aan dat zij het bedrijf bij een goede prijs morgen zouden verkopen. In vergelijking met België, Duitsland, Zweden en Denemarken blijkt dat opvolging of verkoop vooral Nederlandse en Britse ondernemers bezighoudt.

Bedrijf kopen zit in de lift
De coronacrisis zet Nederlandse ondernemers niet alleen aan om de verkoop van hun bedrijf te overwegen. Voor het eerst in drie jaar tijd denkt meer dan de helft van de Nederlandse mkb’ers na over de aankoop van een bedrijf en is daarmee terug op het niveau van 2017. Voor maar liefst twee derde van het midden- en kleinbedrijf geldt dat zij het juist nu een goed moment vinden om een bedrijf over te nemen. Dat is een stijging van 10 procent in vergelijking met 2019. Familie wordt als voornaamste overnamekandidaat gezien, al worden investeerders, zoals private equity partijen, steeds meer gezien als goed alternatief. Terwijl Nederlanders juist nu de tijd rijp vinden voor een overname, is voor maar liefst driekwart van hun Duitse collega’s juist het tegendeel het geval. Het is echter de vraag of deze bereidheid in Nederland zal uitmonden in een overnamegolf. Het aantal ondernemers dat denkt dat dit het juiste moment is om te verkopen, is namelijk sterk afgenomen.

2020
Hoewel bereidheid om hun bedrijf te verkopen sterk is toegenomen, denken 4 op de 10 Nederlandse mkb’ers dat de waarde van hun bedrijf is verminderd door corona. De verkoopbereidheid van ondernemers is doorgaans anticyclisch, maar zo’n sterke stijging als nu is in de afgelopen jaren niet eerder voorgekomen. Er zijn veel serieuze kopers in de markt, waarbij de waarderingen ook goed zijn. Kopers zijn bereid om door de corona-effecten heen te kijken waarbij de bedrijfswaarde kan worden genormaliseerd. Goed nieuws dus voor de ondernemers die willen verkopen, kijk echter kritisch naar het bedrijfsresultaat. Mocht een bedrijf te maken hebben met een daling van 50 procent of meer, is het verstandig om de verkoopplannen uit te stellen. In zo’n geval kan het echter voor ondernemers lonen om bijvoorbeeld met een investeerder te kijken naar een strategische overname van concurrenten die nog harder getroffen zijn dan henzelf.

Dit en meer blijkt uit de Marktlink Monitor waarin 968 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn bevraagd.

Mac-clausule in overname overeenkomst

Wanneer partijen een overname om wat voor reden dan ook niet willen doorzetten (denk actueel aan de onzekerheden rondom de coronamaatregelen), maar later wellicht alsnog met elkaar tot een transactie wensen te komen, kan een MAC-clausule oplossing bieden.

Wat is een MAC-clausule?
MAC staat voor Material Adverse Change. Koper en verkoper kunnen een dergelijke clausule in de koopovereenkomst opnemen. Een MAC-clausule regelt de gevolgen in de situatie dat zich een materieel nadelige wijziging voordoet voordat de aandelen worden overgedragen. Een MAC-clausule komt regelmatig voor als opschortende voorwaarde wanneer al een bindende overeenkomst is getekend, maar de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden. Ook kan de clausule worden opgenomen als garantiebepaling in de overeenkomst. Als opschortende voorwaarde kan de MAC-clausule een koper beschermen als de waarde van de over te nemen onderneming plotseling verslechtert.

Wanneer een beroep doen op een MAC-clausule?
De vraag of je een beroep kan doen op een MAC-clausule hangt in de eerste plaats af van de formulering. De clausule beoogt veelal de koper het recht te geven om van de transactie af te zien bij materiële negatieve ontwikkelingen in de over te nemen onderneming. Maar wanneer is er sprake van een materiële nadelige wijziging?

Opnemen in de koopovereenkomst
Het is aan te bevelen het begrip ‘materieel nadelige wijziging’ in de koopovereenkomst nader te definiëren. Verkoper en koper kunnen immers van mening verschillen over de vraag of bepaalde feiten of omstandigheden wel of geen negatieve ontwikkeling zijn. Een koper zal doorgaans een zo algemeen en ruim mogelijke definitie van de MAC-clausule willen opnemen in de koopovereenkomst. Het is immers niet ondenkbaar dat de coronacrisis de economie in een (tijdelijke) recessie brengt en daarmee de waarde van een onderneming drukt. Een verkoper zal daarentegen veelal een beperkte MAC-clausule willen opnemen en daarmee de deal veilig willen stellen.

Bedrag eraan koppelen
Bij het definiëren van een ‘materiële nadelige wijziging‘ kun je denken aan het koppelen van een bedrag of een percentage aan de nadelige invloed op bijvoorbeeld het eigen vermogen of de EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Daarnaast is het raadzaam om te bepalen waar de negatieve wijziging betrekking op heeft, zoals de bedrijfsvoering of de overgedragen activa.

Ten slotte kun je in de MAC-clausule ook opnemen dat de koper onder bepaalde omstandigheden niet van de deal kan afzien. Te denken valt aan economische, politieke of marktomstandigheden die wijzigen. Of dergelijke bepalingen in de huidige omstandigheden te rechtvaardigen zijn, is echter twijfelachtig.

De MAC-clausule in tijden van corona
Is het coronavirus nu een materiële nadelige wijziging? Dat zal per onderneming verschillen en hangt bij elke zaak af van de feiten en omstandigheden. Voor al gesloten koopovereenkomsten is het van belang om naar de tekst van de overeenkomst te kijken. Er wordt iet alleen naar de letterlijke tekst van de overeenkomst gekeken, maar ook naar hetgeen partijen over dit onderwerp over en weer hebben besproken.

Is er geen MAC-clausule opgenomen?
Mocht er geen MAC-clausule zijn opgenomen, dan is het de vraag of de koopovereenkomst iets regelt over de ontbinding of wijziging van de overeenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden. Je kunt als koper echter alleen een beroep doen op de wettelijke regeling voor onvoorziene omstandigheden als:
– het coronavirus bij het sluiten van de koopovereenkomst niet al voorzienbaar was;
– het zich pas na ondertekening van de koopovereenkomst heeft geopenbaard;
– aan de overige wettelijke voorwaarden voor een geslaagd beroep op onvoorziene omstandigheden is voldaan.

Wat te doen bij nog te sluiten overeenkomsten
Moet het overnamecontract nog worden gesloten? Dan is het als koper raadzaam om een MAC-clausule op te nemen die specifiek (maar wel zo ruim mogelijk) het coronavirus belicht. Een verkoper zal liever geen of slechts een zeer beperkte MAC-clausule willen opnemen. Partijen kunnen hier allerlei afspraken over maken en neerleggen in de koopovereenkomst. Om duidelijkheid te creëren en discussies in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden, is dit aan te bevelen.

(bron: Alfa.nl)

Intergarde Beheer neemt Alarmpoint over

Op 12 oktober jl. is de strategische overname van Alarmpoint B.V. uit Weert door Intergarde Beheer B.V. uit Maastricht bezegeld met de ondertekening van het koopcontract door de directies van beide ondernemingen.
Hierdoor voegt Intergarde, die zelf een toonaangevende onderneming is op het gebied van bewakings- en beveiligingswerkzaamheden in (Zuid) Nederland, een nieuwe loot toe aan haar boom van beveiligingsbedrijven.
AlarmPoint beveiligingstechniek is een beveiligingsbedrijf dat gespecialiseerd is in de installatie en het onderhoud van o.a. inbraakbeveiliging, brandbeveiliging en terreinbeveiliging. Haar bedrijfsactiviteiten en bedrijfscultuur passen naadloos bij de activiteiten en cultuur van Intergarde.

Conatum Bedrijfsadvies is er trots te vermelden dat zij dit overnameproces voor Intergarde heeft mogen begeleiden en wenst allen heel veel succes.