VEEL POSITIEVE BERICHTEN IN FEBRUARI

Economische groei

Positieve berichten die zich baseren op ‘echte’ feiten en analyses dragen doorgaans bij aan het verstevigen van vertrouwen, zeker na een roerige economische periode. In de afgelopen maand kwam een groot aantal positieve economische berichten voorbij:

‘Werkloosheid blijft dalen’ (ABN Amro, 21 februari 2017)

‘Stevige groei Nederlandse economie in vierde kwartaal en heel 2016’ (ABN Amro, 21 februari 2017)

AEX doorbreekt 500-puntengrens kortstondig (22 februari 2017)

Rabo in Limburg ziet behoefte werkkapitaal doorstijgen (in 2016 250 mln in Limburg extra) (WijLimburg, 23 februari 2017)

‘Investeringen MKB weer terug op niveau van voor crisis’ (Nu.NL en ING, 09 februari 2017) Onder deze koppen lazen we opnieuw goede berichten over economische ontwikkelingen.

‘Bedrijfsinvesteringen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn weer terug op het niveau van voor de economische crisis in 2008. Vooral in de industrie en de bouw is de investeringsbereidheid groot’. Dat meldde ING onlangs op basis van haar investeringsbarometer.

‘De bedrijfsinvesteringen zijn al langer weer op het niveau van vóór de crisis, met dank aan grote bedrijven. De bestedingen in het MKB bleven echter lang achter. Middelgrote bedrijven begonnen eind 2015 aan een comeback en nu zijn ook de bedrijven met maximaal vijftig werknemers begonnen aan een opmars’.

‘MKB-ondernemers zagen lange tijd geen ruimte om te investeren’, schrijft ING-econoom Katinka Jongkind. ‘Dankzij een combinatie van positieve economische vooruitzichten en een verbeterde financiële positie komen de investeringen nu ook in het MKB op gang’.

Opvallend is volgens het stuk verder ‘dat de meeste investeringen uit de eigen zak komen of door banken mogelijk worden gemaakt. Alternatieve geldbronnen als Crowdfunding en informele leningen staan weliswaar veel in de belangstelling, maar worden nog relatief weinig gebruikt’.

‘Nu veel seinen op groen staan voor de Nederlandse economie, verwacht ING dit jaar een verdere verbetering van de investeringsbereidheid in het MKB. Vooral de binnenlandse economie, waar het grootste deel van het kleinbedrijf actief is, doet het dit jaar naar verwachting goed. De positieve economische vooruitzichten in combinatie met een verbeterde financiële positie scheppen ruimte voor verdere investeringen’.

Wij kunnen de genoemde bevindingen onderschrijven

In onze adviespraktijk merken wij momenteel goed dat de investeringsbereidheid binnen het MKB sterk is toegenomen. In toenemende mate worden wij gevraagd om te adviseren en te begeleiden in investerings- en financieringstrajecten. Zoals wij in onze vorige column al melden, nemen ook de verzoeken voor advisering en begeleiding bij aan- en verkoop van ondernemingen duidelijk toe.

Terugdenkend aan onze laatste column is het tevens mooi om de belangrijkste conclusies uit onderzoek van Erasmus Centre For Family Business (ECFB), in een gezamenlijke publicatie met BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank, over het proces van waardenoverdracht binnen familiebedrijven te lezen: ‘Familiebedrijven met sterke familiewaarden presteren aanzienlijk beter dan ‘gewone’ ondernemingen. Hun waarden zorgen voor een duidelijkere identiteit, meer vertrouwen van toeleveranciers en een sterkere license to operate en loyaliteit onder klanten. Daarom is het voor familiebedrijven zinvol om hun familiewaarden goed te laten doorklinken in hun beleid en communicatie. Dit draagt immers bij aan de continuïteit van het familiebedrijf’.

De stroom aan positieve berichten over de economie en over het vertrouwen groeit inmiddels door. Laten we met z’n allen elke dag blijven doen waar we goed in zijn én waar ons hart ligt. Daarbij voor ons gemoed meevarend op de positieve berichtenstroom.

Met hartelijke groet,

CONATUM Bedrijfsadvies B.V.

Conatum Bedrijfsadvies wordt volwassen

CONATUM Bedrijfsadvies wordt volwassen – beter gezegd –  meerderjarig, volwassen waren wij natuurlijk al….!’

Een uitspraak die er vandaag zomaar uitfloepte op kantoor.

In 2017 is het precies 18 jaar geleden dat Hennie Corstjens CONATUM Bedrijfsadvies BV oprichtte. In 1999 is hij als zelfstandig ondernemer gestart op het gebied van Bedrijfsoverdracht en Corporate Finance. In de loop der jaren groeide de onderneming gestaag.

Begeleiden

In de afgelopen 18 jaar hebben we onze onderneming opgebouwd naar het huidige niveau. De dienstverlening krijgt nog steeds iedere dag meer vorm. Het begeleiden van bedrijfsoverdrachten in de volle breedte, bedrijfswaardering, het begeleiden van ondernemers met investeringsplannen, maar ook het structureel begeleiden van ondernemers behoren tot onze kernactiviteiten.

Met dezelfde bevlogenheid als bij de start adviseren en begeleiden wij ondernemers en ondernemingen ook vandaag de dag op persoonlijke, professionele en betrokken wijze. We leggen daarbij nog steeds het verband tussen de financiën en hetgeen er daadwerkelijk gebeurt in de organisatie.

Daarmee blijven we trouw aan onze doelstelling om ondernemers te helpen om het verschil te maken!

Synergie

Het doet dan ook goed om vast te stellen dat ondernemers zich steeds meer bewust worden van de toegevoegde waarde van onze diensten, de vraag naar onze adviezen neemt toe. Dat komt naar onze bescheiden mening voornamelijk omdat we in een snel veranderende omgeving leven, die meer dan ooit extra inspanningen vraagt van de mensen in de onderneming. Of het nu gaat om kennis, vaardigheden en/of financiën. Financiële instellingen en financiële specialisten zijn bovendien meer dan ooit genoodzaakt zich te concentreren op hun kerntaken. Er is daardoor steeds meer synergie te behalen tussen de activiteiten van bankiers, financiers, accountants en ons dagelijks werk.

Sterk netwerk

In de loop der jaren heeft ons bedrijf een vooraanstaande positie verworven in Limburg. CONATUM Bedrijfsadvies is inmiddels een bekende naam. We werken nauw samen met gerenommeerde banken en instellingen. Daarnaast maken we gebruik van een sterk netwerk. Op deze wijze kunnen wij onze cliënten optimaal van dienst zijn.

Column

Graag willen wij onze relaties en onze omgeving er regelmatig aan herinneren dat wij dit jaar officieel ‘volwassen’ zijn geworden en van constructief toegevoegde waarde zijn. Als blijk daarvan delen wij vanaf januari 2017 met veel plezier ervaringen en ontwikkelingen in de vorm van een maandelijkse column en blog. Met de column c.q. blog die u nu leest heeft u de primeur!

‘Het verschil’

Het bedrijf is vaak het levenswerk van een ondernemer en bij een familiebedrijf ook van zijn familie. CONATUM begeleidt al vanaf haar beginjaren regelmatig familiebedrijven. Dat is niet vreemd zoals u verderop zult lezen. We worden meestal ingeschakeld voor bedrijfsoverdracht, waardering, (her-)financiering en/of management begeleiding.

Familiebedrijven

Onlangs is de lijst met namen van genomineerden voor de Familiebedrijven Award 2017 bekendgemaakt.
Onze interesse ging bij het lezen voornamelijk uit naar het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse economie. Volgens de Stichting Familie Onderneming vormen familiebedrijven de ruggengraat van de Nederlandse economie. Volgens data van het CBS is 69% van de ondernemingen in Nederland een familiebedrijf en zijn zij samen goed voor 49% van de werkgelegenheid en 53% van het bruto binnenlands product.

Hoewel wij wisten dat familiebedrijven een substantiële positie innemen, overtreffen de cijfers onze inschattingen. Met deze aantallen is het dus niet vreemd dat wij zo vaak opdrachten van familiebedrijven ontvangen.

Betrokkenheid

Het feit dat wij goed oog hebben voor de emotionele betrokkenheid van de ondernemer en de familie in een familiebedrijf, neemt niet weg dat het voor ons vanzelfsprekend is om onze aanpak áltijd volledig af te stemmen op de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Wij houden daarbij zorgvuldig rekening met de persoonlijke betrokkenheid. Zonder overigens concessies te doen aan onze kritische en objectieve adviezen.

Daarmee maken wíj het verschil!

Met hartelijke groet,

CONATUM Bedrijfsadvies BV