Familiebedrijven omarmen duurzaamheid vanuit plichtsbesef

/ / Column & Nieuws

Familiebedrijven investeren in duurzaamheid omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor toekomstige generaties. Dat is de belangrijkste conclusie van een nieuw onderzoek van Nyenrode Business University en adviesbureau RSM.

“Anders dan niet-familiebedrijven, laten familiebedrijven zich minder leiden door externe factoren als financiers, wetgeving of concurrentie”, zegt hoogleraar Familiebedrijven & Bedrijfsoverdracht Roberto Flören, die vanuit Nyenrode Business University al bijna twintig jaar onderzoek doet naar familiebedrijven.

Het onderzoek van Flören laat zien dat de drijfveren voor duurzaamheid bij familiebedrijven hoofdzakelijk voortkomen uit innerlijke overtuiging en niet uit opgelegde urgentie. “Hierdoor drukken familiebedrijven hun duidelijke stempel op het duurzaamheidsbeleid van ondernemend Nederland”, vertelt Flören.

Structureel plichtsbesef

Voor hun studie gingen de onderzoekers in gesprek met circa 250 directeuren van Nederlandse ondernemingen. Daaruit blijkt dat familiebedrijven het stukken belangrijker vinden om bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven dan niet-familiebedrijven. Denk hierbij aan sponsoring en aan het steunen van goede doelen.

Het zijn in het bijzonder de eigenaren van familiebedrijven die op dit vlak een belangrijke rol spelen. Ze voelen een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen derhalve iets teruggeven aan de samenleving. “Dit sluit goed aan op duurzaam ondernemen, wat familiebedrijven betrekkelijk belangrijk vinden”, zegt Flören.

Zo is meer dan twee derde van de eigenaren van familiebedrijven (69%) bereid om dividend in te leveren voor investeringen in duurzaamheid. “De meeste familiebedrijven zien de langetermijnvoordelen en ervaren weinig belemmeringen om duurzaamheidsbeleid door te voeren”, aldus RSM.

Wel ontbreekt het familiebedrijven soms aan de juiste kennis. Bijvoorbeeld over hoe je het rendement van je duurzaamheidsinvesteringen kunt meten. Ook zouden sommige familiebedrijven gebaat zijn bij meer kennis over subsidiemogelijkheden. “Daarnaast vinden ze het lastig om de overgang naar duurzaam ondernemen gestructureerd aan te pakken”.

Duurzaamheidsranglijst

Niet alle familiebedrijven doorlopen even snel het verduurzamingsproces. “In het onderzoek hebben wij een duurzaamheidsindex ontwikkeld waardoor we familiebedrijven die ver gevorderd en succesvol zijn met duurzaamheid (koplopers) kunnen onderscheiden van de minder succesvolle (achterblijvers)”, legt Flören uit.

En wat valt op? Dat familiebedrijven met een hoge positie op de ranglijst hun duurzaamheidsbeleid hebben afgestemd op hun familiewaarden en op de wensen van hun klanten en werknemers. “Daarnaast zijn koplopers ervan overtuigd dat duurzaamheid op de lange termijn betere bedrijfsprestaties oplevert”.

Via consultancy.nl.