Belastingaanslag bij opvolging familiebedrijf

/ / Column & Nieuws

‘Belastingaanslag bij opvolging schrikbeeld voor familiebedrijf’ kopte het FD vandaag. Een onderwerp waarover wij eerder al onze zorgen uitten .

De lobby om de fiscaal vriendelijke overdracht van familiebedrijven te behouden draait op volle toeren. Ondernemers waarschuwen dat de continuïteit van hun bedrijf in gevaar komt als opvolgers eerst met de fiscus moeten afrekenen. Ambtenaren, wetenschappers en politici vinden de belastingfaciliteiten nu wel erg royaal.

In het kort:

  • KPMG-onderzoek waarschuwt voor de gevolgen van het versoberen van fiscale faciliteiten voor bedrijfsopvolging.
  • Familiebedrijven onderschrijven de risico’s die in het onderzoek worden gesignaleerd.
  • Wetenschappers zijn minder overtuigd van de noodzaak van belastingregelingen voor opvolging.

Kinderen die het familiebedrijf van hun ouders voortzetten, betalen op dit moment ongeveer 3,4% belasting zodra zij het bedrijf door vererving of schenking in handen krijgen. Dat schiet omhoog naar circa 41,5% als de huidige belastingregelingen voor bedrijfsopvolging volledig verdwijnen.

De verveelvoudiging van de belastingdruk komt uit een onderzoek van adviesorganisatie KPMG naar plannen om het mes te zetten in de fiscale faciliteiten voor bedrijfsopvolging. Een derde van de ondervraagde familiebedrijven vreest voor het voortbestaan van hun onderneming als die tegemoetkomingen verdwijnen. Een kwart zegt dan gedwongen verkoop te overwegen en 14% denkt dan uit Nederland te vertrekken. Meer dan de helft voorziet dat meer belasting betalen leidt tot minder werkgelegenheid en minder innovatie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van FBNed, een belangenorganisatie voor familiebedrijven.

‘Cadeau-effect’

Twee regelingen houden bedrijfsopvolgingen fiscaal uit de wind. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt een ruime vrijstelling in de schenk- en erfbelasting. Daarnaast maken opvolgers van vennootschappen die een onderneming drijven gebruik van de doorschuifregeling (DSR). Hiermee stellen zij de inkomstenbelasting over schenkingen en erfenissen uit. Aan beide regelingen zijn voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld voortzetting van het overgedragen bedrijf gedurende ten minste vijf jaar.

De regelingen liggen onder vuur. Ambtenaren van Financiën spraken vorig jaar van een ‘cadeau-effect’, omdat een groot deel van de fiscale faciliteiten overbodig zou zijn om de continuïteit van bedrijven te waarborgen. Uit onderzoek is gebleken dat bij 75% van de bedrijfsopvolgingen voldoende geld in de privé-nalatenschap zit om de schenk- of erfbelasting over het ondernemingsvermogen te betalen. In het rapport Bouwstenen voor een beter belastingstelsel adviseren de ambtenaren toelating tot de faciliteiten scherper af te bakenen en de tegemoetkomingen te versoberen.

Wij informeren u graag nader, ook over mogelijke gevolgen die een afschaffing van de regelingen voor kunnen hebben. Maak gerust een afspraak.

Originele link van het artikel: https://fd.nl/economie-politiek/1378961/belastingaanslag-bij-opvolging-schrikbeeld-voor-familiebedrijf-mhd1ca9TJCVi?utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-middagnieuwsbrief&utm_content=1352431_45724_20210408