Algemene Voorwaarden & Disclaimer

Conatum Bedrijfsadvies B.V. is een handelsnaam van Conatum Tassos Bedrijfsadvies B.V. (Kamer van Koophandel 14068374), gevestigd in Maastricht.

Alle opdrachten worden door Conatum Bedrijfsadvies B.V. uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van art. 7:404 en 7:407(2) BW. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot hetgeen is opgenomen in onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden
Een exemplaar van onze algemene voorwaarden wordt op aanvraag kosteloos verstrekt.

Website
Conatum Bedrijfsadvies B.V. verleent u hierbij toegang tot www.conatum.nl en nodigt u uit om kennis te nemen van haar aanbod. Conatum Bedrijfsadvies B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.conatum.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Conatum Bedrijfsadvies B.V.

Beperkte aansprakelijkheid
De op www.conatum.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Conatum Bedrijfsadvies B.V.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.conatum.nl. Conatum Bedrijfsadvies B.V. oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Conatum Bedrijfsadvies B.V. zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Conatum Bedrijfsadvies B.V. en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Conatum Bedrijfsadvies B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.conatum.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.