Onderneming in ventilatietechniek

Onderneming actief op het gebied van advisering, levering, installatie en onderhoud van alle systemen op het gebied van ventilatietechniek. Met een klein team van professionals geven zij opdrachtgevers een persoonlijk en gericht advies.
Het bedrijf bestaat bijna 10 jaar en heeft in haar branche een uitstekende naamsbekendheid opgebouwd. Onder haar opdrachtgevers bevinden zich een aantal zeer gerenommeerde klanten.
Er is sprake van een stijgend omzetniveau. De onderneming heeft een goed gevulde opdrachtenportefeuille.
De onderneming kent een uitgebreide (vaste) klantenkring, o.a. bestaande uit zorginstellingen, woningcorporaties, grotere installatiebedrijven en bouwondernemingen. Slechts een beperkt deel van de omzet wordt gerealiseerd bij particuliere opdrachtgevers. Het merendeel van de opdrachtgevers is al langere tijd klant.
Het personeelsbestand van de onderneming is kleiner dan 10 medewerkers.
Goed geoutilleerd en financieel gezond bedrijf.

Ondernemer is bereid, indien gewenst, om nog een nader te bepalen periode de koper te blijven begeleiden.  Deze propositie is zowel interessant voor een gedreven MBI kandidaat als voor een strategische koper. Ervaring in de sector is een vereiste, evenals eigen middelen.

Locatie: Zuid-Nederland

Soort transactie: aandelentransactie

Prijs: n.o.t.k.

Gespecialiseerd in totaal-service autoschoonmaak en -conservering. De uitgebreide cliëntenkring bestaat uit auto (merk)dealerbedrijven, lease maatschappijen, gerenommeerde occasiondealers, wagenparkbeheerders, bedrijven en particulieren. De onderneming en haar rechtsvoorganger is reeds decennia lang actief en heeft geïnvesteerd in een uitgebreid en betrouwbaar netwerk van opdrachtgevers en leveranciers.

De onderneming is gelegen op een bedrijventerrein centraal in Nederland. De activiteiten vinden plaats vanuit een uiterst representatief en ruim bedrijfspand met receptie, werkplaats, magazijn en wasplaats. Het bedrijfspand is goed bereikbaar en voorzien van goede voorzieningen en eigen parkeergelegenheid Het pand is eigendom van de ondernemer en wordt gehuurd door de BV.

Er is sprake van een groeiend omzetniveau van thans ca. € 1.100.000.,-. De EBITDA bedraagt in de afgelopen jaren gemiddeld 19%.
De onderneming levert haar diensten aan bedrijven, instellingen en particulieren.
De onderneming heeft een substantieel aantal medewerkers in dienst (>10).
Goed geoutilleerd en financieel zeer gezond bedrijf.

De ondernemer is, indien gewenst, bereid om de koper voor een nog nader te bepalen periode te blijven begeleiden.

Ervaring in de sector is een vereiste, evenals eigen middelen.

 

Uitvaartcentrum

Overname van een uitvaartcentrum (activa/passiva-transactie) met uitvaartwinkel alsmede een begraafplaats met galerijgraven en urnengalerijen aangeboden.

De drie vennoten hebben er, vanwege hun leeftijd, voor gekozen hun leven een andere invulling te geven. Opvolging wordt gezocht in de vorm van een strategische- dan wel een MBI-kandidaat met voldoende kennis en affiniteit met de branche en de markt.

Het betreft een traditioneel uitvaartcentrum, gestart in het begin van de vorige eeuw. De onderneming verzorgt de complete uitvaart (begrafenissen/crematies). Het uitvaartcentrum is gevestigd in een eigen pand waar ook de rouwkamers zijn gevestigd. In dit pand is tevens de winkel gevestigd waar naast grafkisten en urnen een uitgebreid assortiment van aanverwante (rouw-)artikelen wordt gevoerd. De onderneming heeft de beschikking over een tweetal rouwauto’s.

Verder beschikt de onderneming over een eigen begraafplaats, groot ongeveer 2,5 ha. Dit gedenkpark heeft ± 2.400 graven en een groot aantal galarijgraven. Om tegemoet te komen aan  de groeiende vraag naar kleinschaligere uitvaarten (zonder kerkdienst) heeft men in 2006 een eigen paviljoen laten bouwen in het gedenkpark.

Voorts hebben de vennoten een stichting die de gelden beheert van haar deelnemers, opdat de deelnemers bij overlijden verzekerd zijn van een verzorgde uitvaart door het uitvaartcentrum. Overname van deze stichting is optioneel.

De onderneming wordt thans gevoerd in de vorm van een VOF waarin drie familieleden vennoot zijn. Daarnaast is er één parttime medewerkster in dienst en maakt de onderneming gebruik van een aantal dragers op oproepbasis. Voor de werkzaamheden, verbandhoudende met bijvoorbeeld grafdelving, drukken van rouwkaarten en de vervaardiging van bloem- of grafstukken worden externe bedrijven ingehuurd.

De onderneming is gevestigd in het zuiden van Nederland en houdt kantoor in een ruim en goed geoutilleerd eigen uitvaartcentrum met gedenkpark. Het gedenkpark is in erfpacht van de gemeente. Het verdient de voorkeur dat het onroerend deel uitmaakt van de transactie.

Een 100% overname van een tweetal besloten vennootschappen.

De twee aandeelhouders hebben er voor gekozen hun leven een andere invulling te geven. Opvolging wordt gezocht in de vorm van een strategische dan wel een MBI-kandidaat met voldoende kennis en affiniteit met de vorm van dienstverlening en de markt.

Het betreft een tweetal ondernemingen, al meer dan 20 jaar actief. De dienstverlening bestaat uit het aanbieden van een totaalpakket  gericht op het ondersteunen van een opdrachtgever bij indiensttreding, voorkomen van ziekteverzuim, begeleiden van zieke medewerkers en uitdiensttreding en alles op het gebied van Arbo- en Verzuimbegeleiding alsmede re-integratietrajecten. De ondernemingen ondersteunen werkgevers met o.a. een eigen bedrijfsarts, verzuimcoach en andere deskundigen. De onderneming is gecertificeerd als Arbodienst.

Daarnaast worden diverse trainingen verzorgd, o.a. op het gebied van verzuimpreventie en – begeleiding, werkplekonderzoek e.d..

De omzet wordt nagenoeg geheel gerealiseerd bij bedrijven, instellingen en lokale overheden. Het gemiddeld aantal medewerkers dat jaarlijks wordt “ge-support” ligt tussen 600 en 700.

Eén van de aandeelhouders voert de directie en stuurt 5 medewerkers aan. Hij houdt zich verder bezig met acquisitie en complexere adviesgesprekken. De andere aandeelhouder houdt zich parttime bezig met de financiële aangelegenheden binnen de ondernemingen.

De onderneming is gevestigd in het zuiden van Nederland en houdt kantoor in een ruim en goed geoutilleerd kantoorvilla. Het pand wordt gehuurd.

TOP