Uitvaartcentrum

Overname van een uitvaartcentrum (activa/passiva-transactie) met uitvaartwinkel alsmede een begraafplaats met galerijgraven en urnengalerijen aangeboden.

De drie vennoten hebben er, vanwege hun leeftijd, voor gekozen hun leven een andere invulling te geven. Opvolging wordt gezocht in de vorm van een strategische- dan wel een MBI-kandidaat met voldoende kennis en affiniteit met de branche en de markt.

Het betreft een traditioneel uitvaartcentrum, gestart in het begin van de vorige eeuw. De onderneming verzorgt de complete uitvaart (begrafenissen/crematies). Het uitvaartcentrum is gevestigd in een eigen pand waar ook de rouwkamers zijn gevestigd. In dit pand is tevens de winkel gevestigd waar naast grafkisten en urnen een uitgebreid assortiment van aanverwante (rouw-)artikelen wordt gevoerd. De onderneming heeft de beschikking over een tweetal rouwauto’s.

Verder beschikt de onderneming over een eigen begraafplaats, groot ongeveer 2,5 ha. Dit gedenkpark heeft ± 2.400 graven en een groot aantal galarijgraven. Om tegemoet te komen aan  de groeiende vraag naar kleinschaligere uitvaarten (zonder kerkdienst) heeft men in 2006 een eigen paviljoen laten bouwen in het gedenkpark.

Voorts hebben de vennoten een stichting die de gelden beheert van haar deelnemers, opdat de deelnemers bij overlijden verzekerd zijn van een verzorgde uitvaart door het uitvaartcentrum. Overname van deze stichting is optioneel.

De onderneming wordt thans gevoerd in de vorm van een VOF waarin drie familieleden vennoot zijn. Daarnaast is er één parttime medewerkster in dienst en maakt de onderneming gebruik van een aantal dragers op oproepbasis. Voor de werkzaamheden, verbandhoudende met bijvoorbeeld grafdelving, drukken van rouwkaarten en de vervaardiging van bloem- of grafstukken worden externe bedrijven ingehuurd.

De onderneming is gevestigd in het zuiden van Nederland en houdt kantoor in een ruim en goed geoutilleerd eigen uitvaartcentrum met gedenkpark. Het gedenkpark is in erfpacht van de gemeente. Het verdient de voorkeur dat het onroerend deel uitmaakt van de transactie.

Een 100% overname van een tweetal besloten vennootschappen.

De twee aandeelhouders hebben er voor gekozen hun leven een andere invulling te geven. Opvolging wordt gezocht in de vorm van een strategische dan wel een MBI-kandidaat met voldoende kennis en affiniteit met de vorm van dienstverlening en de markt.

Het betreft een tweetal ondernemingen, al meer dan 20 jaar actief. De dienstverlening bestaat uit het aanbieden van een totaalpakket  gericht op het ondersteunen van een opdrachtgever bij indiensttreding, voorkomen van ziekteverzuim, begeleiden van zieke medewerkers en uitdiensttreding en alles op het gebied van Arbo- en Verzuimbegeleiding alsmede re-integratietrajecten. De ondernemingen ondersteunen werkgevers met o.a. een eigen bedrijfsarts, verzuimcoach en andere deskundigen. De onderneming is gecertificeerd als Arbodienst.

Daarnaast worden diverse trainingen verzorgd, o.a. op het gebied van verzuimpreventie en – begeleiding, werkplekonderzoek e.d..

De omzet wordt nagenoeg geheel gerealiseerd bij bedrijven, instellingen en lokale overheden. Het gemiddeld aantal medewerkers dat jaarlijks wordt “ge-support” ligt tussen 600 en 700.

Eén van de aandeelhouders voert de directie en stuurt 5 medewerkers aan. Hij houdt zich verder bezig met acquisitie en complexere adviesgesprekken. De andere aandeelhouder houdt zich parttime bezig met de financiële aangelegenheden binnen de ondernemingen.

De onderneming is gevestigd in het zuiden van Nederland en houdt kantoor in een ruim en goed geoutilleerd kantoorvilla. Het pand wordt gehuurd.

Gespecialiseerd Tekenbureau. Gespecialiseerd in tekening- en documentenbeheer ten behoeve van bedrijfsleven, instellingen en overheden.  Onderneming is bijna 25 jaar actief en heeft geïnvesteerd in een uitgebreid en betrouwbaar netwerk van opdrachtgevers, infrastructuren en technologieën.

De onderneming is gelegen op een kantoor- en bedrijventerrein in West Nederland. De activiteiten vinden plaats vanuit een uiterst representatief, goed gelegen en ruim bedrijfspand met goede voorzieningen en parkeergelegenheid. Het pand wordt gehuurd.

Er is sprake van een groeiend omzetniveau van thans ca. € 500.000,-. De EBITDA ligt in de afgelopen jaren tussen 15 en 25%.
De onderneming levert haar diensten aan bedrijven, instellingen en overheden.
Naast de ondernemer zijn er thans 4 medewerker in dienst.
Goed geoutilleerd en financieel gezond bedrijf.

Ondernemer is bereid, indien gewenst, om nog een nader te bepalen periode de koper te blijven begeleiden.

Zowel interessant voor een gedreven MBI kandidaat als voor een strategische koper. Ervaring in de sector is een vereiste, evenals eigen middelen.

Transactie: aandelentransactie

Producent en Groothandel in stijlvol Italiaans Terrazzo, Betonnen keuken- en interieurdelen, en maatwerk keukens.  De onderneming is bijna 20 jaar actief en heeft geïnvesteerd in een uitgebreid betrouwbaar netwerk van leveranciers alsmede zakelijke en particuliere afnemers.

Verkoop en productie vinden plaats vanuit een uiterst representatief, goed gelegen en ruim bedrijfspand met atelier, showroom, kantoorruimte en eigen parkeergelegenheid, dat van de verkoper gehuurd of overgenomen kan worden.

De onderneming is gelegen op een bedrijventerrein van een grotere stad in Zuid Nederland.

Er is sprake van een omzetniveau van ca. € 375k. De EBITDA ligt de afgelopen jaren boven de benchmark in de branche.
De onderneming levert haar producten aan zowel particuliere als zakelijke klanten in Nederland, België en Duitsland. Er is sprake van een grote, groeiende, kring vaste afnemers.
Naast het ondernemersechtpaar zijn er thans 5 medewerker in dienst.
De onderneming is goed geoutilleerd en financieel zeer gezond.

De ondernemer is bereid, indien gewenst, om de koper voor een nog nader te bepalen periode  te blijven begeleiden.

Zowel interessant voor een gedreven MBI kandidaat als voor een strategische koper. Enige ervaring en/of affiniteit met de sector is een vereiste, evenals eigen middelen.

De voorkeur gaat uit naar een aandelentransactie.

 

TOP