Management Begeleiding

De omgeving van een organisatie verandert voortdurend. Daarom is het essentieel om structureel na te denken over visie, missie en strategie. Conatum Tassos begeleidt directies, managementteams en ondernemers bij het bepalen, het uitzetten en het volgen van een (nieuwe) koers. We maken daarbij gebruik van verschillende methoden.

De kunst van elkaar aanvullen om een geoliede organisatie te zijn.

Het is als management- en directieteam belangrijk om regelmatig - los van de dagelijkse hectiek - te reflecteren. Dit maakt het mogelijk om een meer objectieve blik te ontwikkelen en te bouwen aan een stabiel en vertrouwelijk fundament voor je organisatie en je medewerkers.

Er worden antwoorden gevonden op vragen als:

  • Wat verbindt ons;
  • Waar staan we voor;
  • Waar gaan we voor;
  • Hoe gaan we dat doen;
  • Wat hebben wij van elkaar nodig;
  • Hoe denken we van buiten naar binnen.

Management Begeleiding

Met professionele Management Begeleiding wordt onder meer bereikt dat essentiële zaken in een vertrouwelijke en objectieve sfeer worden gedeeld en bespreekbaar worden gemaakt. Zo komen mogelijke knelpunten aan het licht, worden oorzaken gevonden en kan een organisatie voortdurend leren. Management Begeleiding draagt er aan bij dat er helder, effectief en met verbinding kan worden geleid.

TOP