Uw bedrijf verkopen, in deze tijd?

/ / Column & Nieuws

U heeft jaren hard gewerkt en een prachtig bedrijf opgebouwd. U denkt na over de verkoop van uw bedrijf. Misschien binnen de familie, aan uw kinderen of aan een derde. U denkt concreet na over uw toekomst, over de tijd dat u wilt gaan genieten, de tijd na uw drukke ondernemersbestaan. En dan zitten we opeens midden in een crisis. Hoewel u door de jaren heeft geleerd hoe er mee om te gaan, opnieuw onzekerheid. Laat u uw plannen los, wilt u nog even blijven ondernemen, langer doorgaan? Of toch de ingeslagen weg van een mogelijke verkoop van uw bedrijf doorzetten?

Wij geven enkele tips om tot een weloverwogen besluit te komen.

Overweeg of u de energie heeft om uw onderneming toekomstbestendig te maken

Ten gevolge van de crisis moet u misschien maatregelen nemen en langer doorwerken dan u had voorzien. Maatregelen om op zoek te gaan naar een andere klantbediening, nieuwe markten en om kosten te besparen. Dat vraagt veel van u en uw medewerkers. Als ondernemer staat u er niet alleen voor, maar u bent wel degene die de nieuwe richting uit moet zetten. Mogelijk hebt u binnen uw bedrijf medewerkers, die dit stokje van u kunnen overnemen. Of u kunt deze werven om de voor de onderneming van belang zijnde richting in te slaan. Als u er niet alleen voorstaat, geeft dat rust en tijd om stappen te zetten richting de verkoop van uw bedrijf.

Bepaal hoe u zelf betrokken wilt blijven na een overname

Als ondernemer hebt u uw onderneming succesvol uitgebouwd. U bent eigenaar, manager en financier. De vraag is of en op welke manier u zelf betrokken wilt en kunt blijven na de verkoop. Misschien past een rol op afstand met enige zeggenschap bij u in de eerste jaren. En wat betekent het voor u als de koper een deel van de verkoopsom schuldig blijft of er sprake is van een earn-out regeling? Goed om na te denken over wat bij u past.

Laat uw onderneming waarderen en bereid de verkoop goed voor

Het is goed om te weten wat uw onderneming waard is. Een deskundige ‘Business Valuator’ kan u inzicht geven in de waarde van uw onderneming. Hierbij wordt gekeken naar de toekomstverwachtingen van uw onderneming en de kasstroom. Verder kunnen voor de uiteindelijke verkoopprijs andere factoren een rol spelen, zoals synergievoordelen, financierbaarheid en ook de marktomstandigheden. Met een goede voorbereiding kunt u het unieke van uw onderneming tot waarde laten komen. Toch kan het zijn dat de waarde van uw onderneming door deze crisis lager blijkt dan u eerder had verwacht. Vraag uzelf af of dat voor u een reden is om langer door te werken en de verkoop uit te stellen.

Krijg inzicht in de minimaal benodigde verkoopopbrengst voor uw wensen en doelen

In een onderhandeling over de verkoop van een onderneming zullen partijen water bij de wijn moeten doen om tot een deal te komen. Naast het weten wat uw bedrijf waard is, is het voor de onderhandeling zinvol om te weten welke verkoopopbrengst u nodig heeft om levenslang al uw wensen in te kunnen vullen. Wellicht heeft u minder nodig dan de geschatte verkoopwaarde van uw bedrijf. Neemt u dan genoegen met een lagere verkoopopbrengst of werkt u liever nog een paar jaar door?

Wij helpen u graag bij de bedrijfsoverdracht en adviseren u daarbij zoals u van ons mag verwachten: persoonlijk en professioneel.