(Strategisch) Advies en Management Begeleiding

Grote uitdagingen, veel vragen en het ontbreken van overzicht over de gehele materie. Conatum adviseert op financieel, commercieel, organisatorisch en strategisch vlak.  

Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf staan voor grote uitdagingen. Er spelen dagelijks allerlei vraagstukken op verschillende beleidsterreinen. Niet alleen financieel maar ook commercieel, organisatorisch en strategisch. Op deze deelvlakken zijn weliswaar specialisten actief in de adviesmarkt, die overzien echter niet altijd de gehele materie.

De adviseurs van Conatum zijn ervaren specialisten en bedrijfskundige generalisten die vanuit hun achtergrond, kennis en ervaring de verbinding maken tussen de cijfers, hetgeen er op de werkvloer nodig is en wat er in de directiekamer gebeurt. Op vele verschillende vlakken kunnen we u adviseren en begeleiden. Kan het rendement beter, heeft u behoefte aan een klankbord, overweegt u een strategische heroriëntatie of dient de managementcyclus te worden verbeterd? Met dit soort vraagstukken kunt u bij ons terecht.

 

TOP