De Rijksoverheid stelt de BMKB-c regeling voor ondernemers die getroffen worden door de economische gevolgen van het coronavirus vanaf vandaag versneld open.
Wij adviseren en begeleiden u graag bij het aanvragen van de regeling. Neemt u gerust contact met ons op: 046 – 439 80 38, info@conatum.nl of via één van onze mobiele telefoonnummers.

Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid.

Waarom uw bedrijf in 2020 verkopen?

Voor een ondernemer is het altijd lastig te bepalen wat het juiste moment is om zijn of haar bedrijf te verkopen. Men vraagt vaak, “moet ik niet wachten om mijn bedrijf te verkopen of is dit toch een goed moment?” Wij kunnen natuurlijk niet in de glazen bol kijken maar wij hebben wel altijd goede raad, gebaseerd op onze jarenlange ervaring.
We zien vijf redenen om in 2020 een bedrijf te verkopen.

1: De afgelopen jaren floreerde het bedrijf
Resultaten uit het verleden bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst, maar de gemiddelde koper bepaalt zijn prijs niet alleen op basis van toekomstverwachtingen. De gemiddelde koper kijkt beslist ook naar het verleden. Als een bedrijf een mooie groei en gezonde marges heeft laten zien in de afgelopen drie jaar vertaalt zich dat in een goede prijs. Dit is zeker het geval als ook de groeivooruitzichten positief zijn. Dat tezamen is een goede reden om het bedrijf te verkopen.

2: De eerste scheurtjes lijken te ontstaan in de economische groei
In onze praktijk zien we helaas vaker ondernemers die te laat, in plaats van te vroeg, besluiten hun bedrijf te verkopen. Als de onderneming mooie prognoses laat zien vertaalt dit zich voor een flink stuk in de prijs. Als de winst stabiliseert of zelfs afneemt is eigenlijk het beste verkoopmoment al verstreken. En de winst heeft de ondernemer helaas niet voor 100% zelf in de hand: economische groei is voor bijna alle ondernemers een belangrijke motor achter de eigen groei.

De economische groei lijkt momenteel haarscheurtjes te vertonen: In Nederland onder meer door belemmering van bouw- en infraprojecten, maar ook door hogere looneisen en schaarste in personeel in verschillende sectoren. De rente laat al zien dat economen verwachten dat de groei gaat afzwakken: men betaalt meer om kort geld te lenen, de langetermijnrente is al lager dan de korte rente. Economen voorzien een neergang eind 2020 of in 2021: als een verkoopproces zes tot negen maanden in beslag neemt, verdient het de aanbeveling hiermee uiterlijk begin 2020 op te starten.

3: Let op de actieve kopers
Twee jaar geleden leek de markt te zijn overgenomen door financiële kopers en door private equity-partijen. Inmiddels doen de strategische kopers een flinke duit in het zakje. Deze laatste kopersgroep lijkt geaccepteerd te hebben dat prijsniveaus substantieel zijn gestegen en is bereid – net zoals private equity-partijen – een goede prijs te bieden voor bedrijven.
Een nieuwe product-markt combinatie of een nieuwe geografie kan vaak het beste via een overname worden gerealiseerd. Zelf de business opbouwen duurt vaak langer, is (nog) duurder of kan überhaupt niet. Dat voor de overname dan diep in de buidel getast moet worden neemt men dan op de koop toe. In een markt waar verschillende typen kopers met verschillende synergiemogelijkheden tegen elkaar opbieden is de verkoper uiteindelijk de lachende derde.

4: Hoge prijzen door overvloed aan beschikbaar kapitaal
Private equity-partijen beschikken momenteel nog altijd over een zeer grote zak met geld. Door de lage rente zijn institutionele beleggers als pensioenfondsen voor een deel van hun vermogen op zoek naar beleggingscategorieën die wel een positief rendement opleveren. Dit pensioengeld komt deels terecht bij de private equity-fondsen, die hun te investeren vermogen de afgelopen jaren spectaculair hebben zien toenemen.

Dit vermogen moet grotendeels binnen een termijn van zeven jaar worden belegd, zodat na zo’n tien jaar het geld – met rendement – weer terug kan naar het pensioenfonds. Dit geeft een flinke druk bij private equity-partijen om het geld in bedrijven te investeren. Mooie bedrijven met goede bedrijfsresultaten kunnen dus op warme belangstelling rekenen vanuit de financiële investeerders.

5: Denk aan de persoonlijke agenda
Naast dat een goede prijs van groot belang is bij de verkoop van een bedrijf, zijn er beslist ook andere motieven te bedenken om een onderneming van de hand te doen. We kennen allemaal wel de ondernemers die een verkoop nooit overwegen: hun bedrijf is ook een manier van leven geworden. Veel ondernemers maken echter ook een andere afweging. Men wil meer tijd met familie besteden of gewoon eerder met pensioen. Een bedrijf verkopen biedt in dat geval de ideale uitkomst.

Daarnaast kan het verkopen van een bedrijf ook mogelijkheden creëren om aan de slag te gaan met andere ondernemingskansen, waar men door alle drukte nog altijd geen tijd voor vrij heeft kunnen maken. Maar het kan ook zijn dat de omvang van het bedrijf gewoon niet meer past bij de competenties van de ondernemer. Ondernemen wordt dan steeds minder leuk en brengt bovendien de nodige zorgen met zich mee. Een bedrijf verkopen is in dat geval een verstandige zet, zowel zakelijk als privé.

Conatum Bedrijfsadvies en Consultancy.nl, 2 januari 2020

Directeur-grootaandeelhouders en mkb-ondernemers voelen steeds meer de hete adem van een mogelijke economische afkoeling. Volgens nieuw onderzoek zou 70% bereid zijn om zijn of haar bedrijf van de hand te doen – twee keer zoveel als twee jaar geleden. “Dit bevestigt het beeld dat de verkoopbereidheid toeneemt als de economische vooruitzichten onzeker zijn”, volgens Marktlink.

Voor het zesde jaar op rij peilde M&A-collega Marktlink de verkoopbereidheid van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Meer dan 200 ondernemers deden mee aan de enquête voor de zogeheten Bedrijfsovername-Monitor.

De studie laat zien dat er dit jaar sprake is van een sterke toename in de intentie om binnen twee jaar te verkopen. Na respectievelijk 13% en 10% in 2017 en 2018, is het percentage dit jaar gestegen naar 17%. Het percentage ondernemers dat stelt mentaal klaar te zijn voor een verkoop is zelfs verdubbeld van 6% in 2018 naar 12% in 2019. Al met al staan de resultaten in schril contrast met die van vorig jaar, toen naar voren kwam dat mkb’ers de verkoop juist uitstelden om te profiteren van de bloeiperiode.

Lees hier het hele artikel op Consultancy.nl: Verkoop MKB ondernemingen steeds bespreekbaarder

Onlangs werden wij geïnterviewd voor maandblad ‘Nummer 1’ en is er een mooi artikel gepubliceerd.

Lees hier het hele artikel:
https://view.publitas.com/nummer-1/tijdschrift-nummer-1-oktober-2019-editie-352-ol8ezl8j7ad6/page/38-39

Misschien heeft u er tijdens de zomervakantie over nagedacht: uw bedrijf verkopen. Of misschien heeft u wel groeiplannen en wilt u zelf een bedrijf overnemen. Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag. Er gaan vaak veel vragen aan vooraf en ze leiden helaas lang niet altijd tot succes.

U denkt er ongetwijfeld wel eens over na: ‘wat als ik mijn bedrijf ooit verkoop, nu of later?’ Vaak is het eerste waaraan u dan denkt: ‘wat is de onderneming eigenlijk waard? Wie zou mijn bedrijf willen overnemen?’ Andere vragen waaraan u denkt zouden kunnen zijn: ‘wil ik dat mijn onderneming in de familie blijft? Zijn er andere bedrijven in mijn onderneming geïnteresseerd? Zijn er anderen aan wie ik mijn onderneming kan en wil overdragen? Hoe lang duurt een verkoopproces? Wat ga ik doen na een overdracht?’

Additionele waarde

Wanneer ondernemers ons vragen wie hun bedrijf zou willen overnemen of welk bedrijf zij zelf kunnen overnemen, is ons eerste antwoord vaak: ‘uw bedrijf is de oplossing voor het probleem van een ander.’ Daarmee bedoelen wij dat de onderneming – waaraan de ondernemer vaak een groot deel van zijn leven, veelal samen met zijn familie, vol passie heeft gewerkt – additionele waarde vertegenwoordigt. Niet alleen in geld uitgedrukt maar zeker ook in toegevoegde waarde. Denk bijvoorbeeld aan naamsbekendheid, specialisatie, uniciteit, distributiekanalen, verkoopkanalen, cliënten, administratie. Als je additionele waarde kunt creëren, kan dit tot een veelvoud van de onderliggende financiële waarde leiden.

Tijd nemen

Volgens ons is het vooral belangrijk om de tijd te nemen. Tijd in zowel het denkproces als in de daarop volgende fasen. Werk planmatig aan de structuur en – in de breedste zin des woords – optimalisatie van uw onderneming. Breng in kaart voor wie uw bedrijf interessant zou kunnen zijn of welk soort onderneming u kan helpen groeien. Schets voor u zelf hoe het proces van gedachte tot daadwerkelijke overname – en daarna – er idealiter uit zou moeten zien.

Wij vertellen u graag meer over onze ervaringen en adviseren u waar nodig over de zaken die u bezighouden wanneer het over uw onderneming gaat.

 

Met ondernemende groet,

Roger Schmetz

Zomerdromen

Het is zomer in het land en de vakanties staan voor de deur. In de komende weken reizen velen weer af naar fantastische oorden. Om even lekker tot rust of op andere gedachten te komen. Te ontspannen, te genieten, samen te zijn, afstand te nemen, te ontdekken, zelfs om te werken… De een reist naar verre oorden, de ander blijft dicht bij huis. De een reist, de ander rust uit. De een reist niet, de ander reist permanent.

Voor mij komt één ding ieder jaar weer terug in deze periode: inspiratie. Reizen inspireert! Reizen brengt andere inzichten en nieuwe ideeën, geeft energie. Of ik nu zelf actief ga reizen of kies voor een relax vakantie, zelfs als ik alleen maar kijk naar mensen die reizen, dan raak ik geïnspireerd. Dat geldt ook voor de gedachte aan de plek waar ik naartoe ga, de plek waar ik ben, de mensen die ik ontmoet, de plek die ik mij voorstel wanneer ik mensen ergens naar toe zie reizen.

Reizen maakt los van dagelijkse, mogelijk belemmerende overtuigingen. Kent u dat: een nieuw idee sterft al snel aan de aanname dat het niet haalbaar of realistisch is, omdat het te gecompliceerd is, of omdat het te duur is. Tijdens uw vakantie komen ineens de mooiste, vaak grootse plannen bij u op. Het lijkt alsof alles mogelijk is, de mooiste dromen lijken ineens haalbaar. Er zijn geen belemmeringen. Bij thuiskomst moet het roer eindelijk een keer om. Het plan kan gerealiseerd worden!

Ondernemers gaan er doorgaans slechts voor een korte periode tussenuit, niet voor een lange aaneengesloten periode. De onderneming is immers gewoon geopend voor haar klanten.

Desalniettemin komt bijna iedere ondernemer met een koffer vol inspiratie terug ‘op de zaak’: groeien, nieuwe activiteiten, investeren in nieuwe ontwikkelingen, uitbreiding(en), het bedrijf gereedmaken voor de volgende stap of voor de volgende generatie, op zoek naar een overname kandidaat, wat is de waarde van mijn onderneming, met welke strategie is mijn onderneming klaar voor de toekomst?

Kortom: welke inspiratie gaat u omzetten vanaf deze zomer?

Ons kantoor is gedurende de zomervakanties gewoon geopend, er is altijd iemand aanwezig die graag met u van gedachten wisselt over de wijze waarop ú uw inspiratie en ideeën kunt omzetten. Wacht niet te lang, want u weet dat het vakantiegevoel snel kan wegebben…

Een fijne en inspirerende zomer gewenst!

 

Roger Schmetz

Nergens in Europa hebben kleine en middelgrote bedrijven zo veel moeite om aan geld te komen als in Nederland. De financieringskloof, het gat tussen de vraag naar financieringen en het aanbod van bancair krediet, is hier veruit het grootst en dat zet een rem op de economische groei.

Bijna een derde van ondervraagde Nederlandse ondernemers geeft aan moeite te ondervinden bij het aantrekken van kapitaal voor zijn of haar bedrijf. Vooral ondernemingen in de horeca (67%) en in de bouw (60%) hebben moeite om kapitaal aan te trekken.

Dat stelde kredietverzekeraar Euler Hermes onlangs in het FD op basis van een breed opgezet onderzoek. Een aanhoudende financieringskloof voor mkb’ers leidt tot een lagere investeringsgroei en dat trekt uiteindelijk een wissel op de economische groei.

Voor het Nederlandse mkb wreekt zich het feit dat er weinig keus is. De kredietvoorziening is voor 90% in handen van enkele grootbanken. In omliggende landen is de concurrentie groter en zijn er meer alternatieven voor ondernemers om aan een lening te komen.

Nederlandse bedrijven financieren traditioneel veel van hun activiteiten met vreemd vermogen. Dit levert belastingvoordelen op. Maar banken zijn sinds de financiële crisis veel strenger bij de toekenning van krediet. Dat drijft de spanning tussen vraag en aanbod op. Aangezien de Nederlandse economie bovengemiddeld goed draait, is de vraag naar kapitaal groot. Opgemerkt wordt wel dat Nederlandse mkb-ers doorgaans meer willen lenen dan ze in termen van solvabiliteit zouden kunnen dragen.

Een reden voor het feit dat de financieringskloof niet nog groter wordt, is dat er de afgelopen jaren meer niet-bancaire aanbieders van geld opstonden. Ook zijn mkb’ers dankzij de economische opleving beter in staat om nieuwe projecten vanuit de kasstroom te financieren.

Het mkb vormt de economische ruggengraat van de economie. De bedrijven zijn goed voor bijna 70% van de totale werkgelegenheid in de niet-financiële sector. Ze genereren bijna 60% van de totale bruto toegevoegde waarde.

U weet als ondernemer als geen ander dat een goed plan doorgaans de basis is voor succes. Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij het plannen en het vinden van een geschikte financiering voor uw onderneming? Neem eens contact met ons op.

Conatum Bedrijfsadvies bestaat 20 jaar!

In maart 2019 is het 20 jaar geleden dat Conatum het levenslicht zag. In 1999 richtte Hennie Corstjens Conatum Bedrijfsadvies op vanuit de visie ondernemers op persoonlijke en professionele wijze te ondersteunen in het werken aan hun bedrijf. Heden ten dage is hier niets aan veranderd en zijn onze klanten en hun bedrijven nog steeds onze belangrijkste dagelijkse drijfveer.

Wij horen graag ook úw verhaal en vertellen u enthousiast alles wat u wil weten over Conatum. Wellicht kunnen wij elkaar versterken. Wij nodigen u van harte uit op ons kantoor in Maastricht of op één van onze bezoekadressen. Natuurlijk komen wij ook graag naar u toe.

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf schuiven de verkoop van hun bedrijf voor zich uit.
Waarom? Ondernemers hebben vertrouwen in de toekomst en blijven langer aan het roer. Vaak om te profiteren van de economische bloeiperiode.

Tegenover het afnemende aanbod van bedrijven op de overnamemarkt staat een groeiend aantal potentiële kopers. Voor elke onderneming zijn vaak meer dan 25 geïnteresseerden te vinden. Geld is niet het probleem. Private-equity huizen beschikken over veel te investeren kapitaal. Ook banken en andere aanbieders bieden ruime financieringsmogelijkheden. Kopers zijn dan ook bereid steeds hogere prijzen te betalen. De koopsommen in het MKB zijn in een jaar tijd met 10 tot 20% gestegen. Bedrijven worden gemiddeld gewaardeerd op zes maal het bruto bedrijfsresultaat (EBITDA), met uitschieters tot tien à elf maal. Met name strategische kopers zijn bereid ver te gaan met hun biedingen. Veel overname-activiteit is zichtbaar in de branches ICT en flexibele arbeid. Detacheerders, uitzenders en werving- & selectiebureaus zijn meer dan gemiddeld geneigd tot verkoop. Ondernemers in die sectoren profiteren volop van de hoogconjunctuur, maar houden ook rekening met een mogelijke afkoeling van de economie. Dit alles blijkt uit de jaarlijkse enquête onder het Nederlandse midden- en kleinbedrijf, uitgevoerd door Marktlink.

We mogen in zijn algemeenheid stellen dat het thans een zeer goede tijd is om de – wellicht latent – voorgenomen bedrijfsoverdracht definitief vorm te geven. De daadwerkelijke voorbereiding verdient daarbij voldoende tijd en aandacht.

Uit de enquête blijkt verder dat veel ondernemers geen idee hebben van de waarde van hun bedrijf. Zij denken dat personeelsbestand, klantenbestand, reputatie en winst belangrijk zijn, terwijl kopers juist kijken naar geldstromen, groei en het zittende management.

Wilt u weten wat de waarde van uw bedrijf is? Denkt u eraan om uw bedrijf te verkopen of anderszins over te dragen? Bent u voornemens een bedrijf over te nemen?
Een bedrijf waarderen of een bedrijfsoverdracht begeleiden vraagt kennis, kunde en ervaring. Conatum Tassos Bedrijfsadvies is al 20 jaar onafhankelijk specialist op het gebied van bedrijfswaardering en bedrijfsoverdrachtWij beschikken over veel kennis en kunde, en  een uitgebreid netwerk.

Wij adviseren u persoonlijk en professioneel, en nodigen u graag uit voor een kennismaking.

Nog 12 nachtjes slapen…

De kersttijd is voor veel mensen traditioneel een drukke periode. Het lijkt er soms op dat na kerst de wereld ophoudt te bestaan. Dat er vóór die tijd nog snel heel veel zaken moeten worden geregeld en afgehandeld. Er wordt hard gewerkt aan het halen van de laatste deadlines van het jaar. Ons huis en vaak ook de werkplek worden in kerstsferen gebracht, er worden voorbereidingen getroffen voor een onvergetelijk kerstdiner en er worden natuurlijk talloze kerstinkopen gedaan om geliefden te verassen onder de kerstboom. Voor anderen is deze periode een tijd van bezinning met bijzondere aandacht voor een medemens, die het om verschillende redenen wellicht moeilijk heeft.

Veel ondernemers en medewerkers werken in deze periode vooral hard om de laatste ‘puntjes op de i te zetten’ en alle nog openstaande klantbeloften van dit jaar na te komen. Dat geldt ook voor ons. Na kerst houdt de wereld immers niet op te bestaan…

Met veel plezier hebben wij het afgelopen jaar weer klaargestaan en ons best gedaan voor al onze relaties.

Toch kijken wij vol verwachting stiekem alweer verder vooruit.  Vandaag, 20 december 2018, nog maar 12 nachtjes slapen. Of 11 nachtjes, voor wie oudejaarsnacht doorhaalt…

Wij hopen in 2019 onze twintigste verjaardag te mogen vieren!

In de afgelopen bijna 20 jaar hebben wij vele fantastische ondernemers, prachtige ondernemingen en gerenommeerde instellingen mogen begeleiden op het gebied van bedrijfsoverdracht, bedrijfswaardering, financiële vraagstukken en strategisch advies. We hebben mooie ervaringen opgedaan, successen gevierd, veel geleerd, ups en downs beleefd, vriendschappen gesloten en verbindingen gelegd.

In 2019 willen wij onze ervaringen zoveel mogelijk met u delen.

Wij verheugen ons erop om onze 20e verjaardag te gaan vieren, maar maken ons net als u nu eerst op voor de aanstaande kerstdagen.

Wij danken al onze relaties van harte voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar en wensen iedereen fijne kerstdagen, en alvast een gezond en succesvol 2019!