Een bedrijf overnemen is meestal niet gratis. Daar komen de nodige kosten bij kijken. Hoe kun je de bedrijfsovername financieren? Welke mogelijkheden zijn er in de markt? En hoe ga je te werk? Volg deze stappen en aanraders.

In dit artikel
 • Bedrijfsovername financieren, wanneer?
 • Bedrijfsovername financiering, welke opties zijn er?
 • Bedrijfsovername financieren, hoe pak je het aan?

Bedrijfsovername financieren, wanneer?

Je ziet volop kansen. Dit bedrijf kun jij naar je hand zetten en flink laten groeien. De cijfers zien er goed uit en de markt is gunstig. Als je een mooie onderneming op het oog hebt, zul je terecht enthousiast zijn. Maar hoe kom je aan het bedrag om de overname mogelijk te maken? Voordat je tot overeenstemming komt met de verkoper is het goed om alvast na te denken over de financiering.

Kosten bedrijfsovername

Vaak is er een geldbedrag nodig voor de aankoop en overname van een bedrijf. Daarnaast heb je misschien extra geld nodig om te investeren in bedrijfsmiddelen, goodwill, personeel of innovatie. En denk ook aan kosten voor een adviseur, een accountant (voor boekenonderzoek), een jurist (voor overeenkomsten en contracten) en de notaris. Als je zelf niet voldoende middelen hebt, zul je ergens anders moeten aankloppen om de financiering rond te krijgen.

Voorbereiding bedrijfsovername financieren

Een bedrijfsovername financieren vergt een goede voorbereiding. Natuurlijk moet je weten van welke partijen je de nodige financiering kunt krijgen. Daarnaast is een plan van aanpak heel belangrijk om de bedrijfsovername mogelijk te maken. Hieronder beschrijven we welke opties er zijn voor de financiering van bedrijfsovername en hoe je het slim aanpakt.

Bedrijfsovername financiering, welke opties zijn er?

Van eigen geld en een lening bij de bank tot crowdfunding en subsidie van de overheid. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om een bedrijfsovername te financieren. Vaak heb je een mix van financiering nodig om de overname mogelijk te maken. Dit zijn de belangrijkste opties:

Eigen geld

Als je de mogelijkheid hebt, is het voordelig om de bedrijfsovername te financieren vanuit eigen vermogen. Dan hoef je geen rente te betalen. Je kunt ook een deel van de overnamesom voor eigen rekening nemen. Als je bijvoorbeeld kiest om zestig procent zelf te betalen, dan is de financiering van de resterende overnamesom vaak eenvoudiger en voordeliger. Eigen geld inbrengen is vaak een must voor andere financiers.

Lening overname bedrijf

Voor de financiering van een bedrijfsovername kun je naar de bank gaan voor een lening of een andere kredietvorm. Bij het afsluiten van een zakelijke lening voor bedrijfsovername moet je rekening houden met een aantal zaken. Zo maakt iedere bank een risico-analyse waarmee ze de kans van slagen en het risico berekenen.

Daarbij wordt goed gekeken naar het bedrijf, jouw ervaring als ondernemer en je visie en strategie. Ook nemen ze ontwikkelingen in de markt mee in hun overweging en de eventuele financiële inbreng van jou en de verkoper. Hoe meer zekerheid er is voor de bank, hoe lager het risico en hoe lager de rente van de lening zal zijn.

Microfinanciering is mogelijk ook geschikt voor de bedrijfsovername. Met name als je maximaal € 250.000 nodig hebt. Het rentepercentage is met 7,75% tot 10% in de meeste gevallen wel hoger dan bij de reguliere bank.

Financiering door verkoper

Je kunt ook de huidige eigenaar van het bedrijf (verkopende partij) vragen om de overname deels mee te financieren. Dat gebeurt in de praktijk vrij vaak om tot een overname te komen. Je hebt daar verschillende mogelijkheden voor, zoals:

 • Een geleidelijke overname van het bedrijf
 • Achtergestelde lening van de verkoper
 • Winstrecht / earn-out regeling (zie verderop)
 • Huurkoop van het bedrijfspand
 • Schenking

Geld van familie

Een andere geldbron die je kunt aanboren bij overname is de spaarpot van familie, vrienden en andere bekenden. Ook wel ‘family, friends and fools’ genoemd. Bij bedrijfsovernames komen dit soort leningen vaak voor, zeker als je een familiebedrijf overneemt van een familielid.

Meestal gaat het dan om een onderhandse lening. Het risico hierbij is dat je de onderlinge relatie op het spel zet. Leg daarom alles goed vast, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Geld van een investeerder

Een andere optie voor bedrijfsovername financiering is aankloppen bij een onbekende investeerder. Met een informal investors (of Business Angel) haal je niet alleen geld binnen, maar ook een hele berg aan kennis en ervaring, omdat het vaak een oud-ondernemer is.

Een investeerder wil meestal nauw bij je bedrijf betrokken zijn, daar moet je wel rekening mee houden. Via aandelen in het bedrijf kan hij bijvoorbeeld profiteren van je toekomstige winst.

Subsidies voor bedrijfsovername

Bij de financiering van een bedrijfsovername kun je ook gebruik maken van subsidies. Er zijn verschillende regelingen vanuit de overheid waar je mogelijk van kunt profiteren, namelijk:

 • Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 • Groeifaciliteit
 • Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Ga na welke vorm van subsidie voor jouw bedrijfsovername geschikt is. Met een borgstelling van de overheid kun je bijvoorbeeld makkelijker geld lenen bij de bank.

Crowdfunding voor overname

Ook crowdfunding kun je inzetten om je overnameplannen waar te maken. Hiermee vraag je een grote groep investeerders (de crowd) om de overname en jouw nieuwe plannen met het bedrijf te financieren. Bijkomend voordeel is dat je meteen ontdekt of er een achterban is voor de nieuwe route die je inslaat met het bedrijf.

Er zijn allerlei soorten crowdfundingplatforms. Kijk goed wat bij jou en je potentiële nieuwe bedrijf past.

Leasing en factoring

Steeds vaker worden ook leasing en factoring ingezet bij bedrijfsovernames. Zo kun je de aankoop van machines via operational of financial lease financieren. En voor debiteuren- en voorraadfinanciering kan factoring een optie zijn. Elk onderdeel van het bedrijf kan dus weer met een andere vorm van financiering gekocht worden. Voor deze vormen van financiering kun je aankloppen bij een bank of een factoringmaatschappij.

Bedrijfsovername financieren, hoe pak je het aan?

Als je een bedrijfsovername wil financieren heb je in ieder geval een goed doordacht financieel plan nodig. De financier kan vragen om een volledig ondernemingsplan, waarin je alle onderdelen van de bedrijfsvoering beschrijft. Houd daarbij rekening met de verwachtingen en eisen van de specifieke financier.

Voor- en nadelen financiering bedrijfsovername

Denk goed na over de voor- en nadelen van elke financieringsvorm en maak de ideale mix voor jouw overname.

Als je een zakelijke lening afsluit voor de overname moet je rekening houden met op tijd aflossen. Bij een bank moet je de lening vaak binnen 5 jaar volledig terugbetaald hebben. Ondanks de lage rente, zorgt dit wel voor een stevige druk op je cashflow. In de eerste jaren na de overname zul je daardoor minder geld overhouden voor investeringen.

Als je kiest voor crowdfunding of investeerders, dan zullen aandeelhouders minder geïnteresseerd zijn in de aflossing en meer sturen op toekomstige waardecreatie. Dan kan een voordeel zijn.

Geheimhouding bij bedrijfsovername

Als je bijvoorbeeld crowdfunding of investeerders wil inzetten voor de overname, let dan op met eventuele geheimhouding. Voordat een overname definitief is zal een verkoper misschien niet toestaan dat je alle gegevens van het bedrijf openbaar maakt en laat weten dat het in de verkoop staat. Als de financiering niet lukt en de verkoop gaat daardoor niet door dan heeft de verkoper grote schade opgelopen. Overleg dus goed met de verkopende partij.

Overeenkomst maken

Als je afspraken gaat maken met een verkoper of investeerder over de financiering, is het belangrijk dat je alles goed vastlegt. Afspraken over de lening en een betalingsschema kun je opnemen in een geldleningovereenkomst. Je kunt de gespreide betaling voor de overname trouwens ook regelen via de bank. Banken gebruiken ook wel de term vendor loan voor deze vorm van financiering.

Pas op met earn-out-regeling

Een earn-out-regeling met de verkoper kent grote risico’s. De financiering is namelijk afhankelijk van het behalen van een bepaald bedrijfsresultaat. Daarover kunnen conflicten ontstaan. Als er geen winst wordt gemaakt hoeft er bijvoorbeeld niet betaald te worden en bij veel winst moet je juist veel betalen.

Om een earn-outregeling goed te laten werken is er een onafhankelijke controle nodig op verkoop, inkomen en rendement. Daarvoor wordt meestal een onafhankelijk adviseur ingeschakeld door de verkoper.

Adviseur inzetten bij bedrijfsovername financiering

Het is verstandig om voor een bedrijfsovername zelf ook een overnamespecialist in te huren. Naast de financiering komt er namelijk nog veel meer bij kijken. Bovendien maak je ook kosten om tot de overname te komen. Onze experts kunnen je helpen bij de juiste aanpak.

Bron: Conatum en MKB Servicedesk

Een bedrijf overnemen? Er komt veel bij kijken. Daarom is het belangrijk om het proces vooraf goed in kaart te brengen. Hoe verloopt de voorbereidingsfase? Waar moet u in het overnameproces aan denken? In dit artikel belichten we een aantal aandachtspunten bij bedrijfsovernames. Zo krijgt u meer grip op dit uitdagende traject.

De voorbereiding

Hoe ziet een geschikte overnamekandidaat eruit? Het is verstandig om een zoekprofiel te bepalen en aan de hand van de benoemde criteria te onderzoeken welke ondernemingen passen binnen uw strategie. Met uw overnameadviseur bekijkt u de markt en benadert u de kandidaten die voldoen aan de gestelde criteria. Naast de wensen dient u uw mogelijkheden en beperkingen goed te analyseren voordat u de onderhandelingsfase induikt en een bieding uitbrengt.

Het uitbrengen van een bieding

Ook het uitbrengen van een bieding vereist zorgvuldigheid. Welke vraagprijs heeft de verkoper in gedachten? Spreekt u een ‘earn out-regeling’ af? Welke zogenoemde EBITDA-multiple kent u toe? Er zijn kengetallen die meer inzicht geven in de financiële aspecten van de bieding. Bij de onderhandeling gaat het niet alleen om de ondernemingswaarde. Vrijwaringen en garanties spelen ook een grote rol. Het is cruciaal om de risico’s van een bedrijfsovername te bespreken en de verdeling hiervan tussen koper en verkoper helder te maken.
Tijdens de onderhandelingen worden de financiële en juridische details uitgebreid besproken. Vergeet niet dat het sociale aspect en de ‘gunfactor’ ook een grote een rol kunnen spelen. Het overnameproces is vaak de start van een langdurige samenwerking. Het gevoel moet goed (blijven) zitten, bij de koper én de verkoper.

Due diligence – duik in de boeken

Vaak laat de kopende partij een due-diligence-onderzoek uitvoeren. Hierbij wordt de over te nemen onderneming onderzocht op bijvoorbeeld financieel, juridisch, fiscaal, commercieel, IT- en HR-vlak. Het doel is om aandachtspunten en onderwerpen, zoals risico’s, helder in kaart te brengen. Hiervoor schakelt u een overnameadviseur in met kennis van boekenonderzoeken en voldoende ervaring met de betreffende markt. Het eindrapport wordt aan de koper verstrekt en de resultaten worden meegenomen in de garanties en vrijwaringen van de koopovereenkomst.

Welke fiscale regelingen komen bij een bedrijfsovername kijken?

De fiscaliteit speelt een belangrijke rol bij overnames, zeker als het gaat om aan- of verkoop van een deelneming. Bepaalde kosten van een aan- of verkooptraject zijn niet aftrekbaar, iets waar u in uw bieding wellicht rekening mee wilt houden. Wij vertellen u graag meer over de behandeling van aan- en verkoopkosten in de vennootschapsbelasting. Vanuit het perspectief van de omzetbelasting en facturatie zijn er ook belangrijke aandachtspunten.

Verder praten?

Heeft u bedrijfsovername- of verkoopplannen? Laat u bijstaan door een ervaren overnameadviseur. Onze experts leggen graag uit hoe zo’n proces verloopt. Ook helpen we graag om de overname van begin tot eind in goede banen te leiden.

Bron: Conatum en bakertilly (Een bedrijfsovername kan complex zijn. Waar moet u op letten? | Baker Tilly)

Markt voor MKB bedrijfsovernames zwakt af

Na een flinke toename van het aantal fusies en overnames in 2021 zwakt de groei van de Nederlandse overnamemarkt voor mkb-bedrijven af. De stijgende rente zet druk op de verkoopprijzen en de beschikbaarheid van financiering.

Dat komt naar voren uit de Overname Barometer, een halfjaarlijks onderzoek van de overnameplatforms Brookz en Dealsuite onder 274 overnameadvieskantoren die zich richten op bedrijven met een omzet tussen de €0,5 mln en €30 mln.

Ondanks stijgende inflatie en rentes is de overnamemarkt in de eerste helft van dit jaar nog licht gegroeid. Het aantal verkooptransacties nam toe met 3%, de bedrijfsaankopen zelfs met 8%. In de bouw en de gezondheidszorg wisselden juist minder bedrijven van eigenaar.

Minder financiering
De stijgende rente en inflatie zetten een rem op de groei van de overnamemarkt. Ruim de helft van de ondervraagden zegt dat de verkoopprijzen en de beschikbaarheid van financiering onder druk staan. Ruim een kwart van de respondenten ziet een licht negatief effect op het aantal geïnteresseerde kopers voor een bedrijf.

Omdat de vraag naar over te nemen bedrijven hoog blijft is er nog geen sprake van een gemiddelde prijsdaling. Gemiddeld werd in de eerste helft van 2022 voor een mkb-bedrijf 4,85 keer de brutowinst betaald. Dat is evenveel als in de tweede helft van 2021. Voor bedrijven in de horeca, toerisme en detailhandel werd wel iets minder betaald.

Voor het komende halfjaar zijn overnameadviseurs minder optimistisch geworden. Meer dan de helft (54%) denkt dat de overnamemarkt de komende zes maanden zal verslechteren.

Bron: Financieel Dagblad

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/bedrijfsleven/1449822/overnamemarkt-voor-mkb-bedrijven-koelt-af-k2h2caf91od9

Ons land heeft een aardig sterk ondernemersklimaat. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Panteia.

Aan de nieuwste editie van het terugkerende internationale onderzoek – dat luistert naar de naam Global Entrepreneurschip Monitor (GEM) – namen 50 landen deel, waaronder Nederland en 18 andere lidstaten van de Europese Unie (EU).

Al deze landen onderzochten de afgelopen maanden individueel hun eigen ondernemersklimaat, waarna de resultaten zijn gebundeld. Het Nederlandse deel van het onderzoek werd uitgevoerd door Panteia, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

Scores per ondernemersklimaat-dimensie

Uit de internationale vergelijking blijkt onder andere dat Nederland het beter doet dan het gemiddelde van alle 50 landen die deelnamen aan het GEM-onderzoek: de omstandigheden om in ons land te ondernemen zijn dus bovengemiddeld gunstig.

Hoger dan EU-gemiddelde

Om vast te stellen hoe ons ondernemersklimaat ervoor staat keek Panteia naar verschillende dimensies, zoals financiering, overheidsbeleid, onderwijs, R&D, commerciële infrastructuur, de toegankelijkheid van de binnenlandse markt, fysieke infrastructuur en sociale en culturele normen.

Ons land heeft onder andere hoge scores op de dimensies fysieke infrastructuur, overheidsbeleid, commerciële en diensteninfrastructuur en culturele en sociale normen. Bovendien scoort Nederland op alle dimensies hoger dan het gemiddelde van de negentien EU-lidstaten.

Op welke vlakken het Nederlandse ondernemersklimaat worden verbeterd

De toegankelijkheid van de binnenlandse markt is de dimensie waarop Nederland het laagste scoort. Desondanks is deze score nog altijd gelijk aan die van andere landen met een hoog gemiddeld inkomen (zoals Japan, Qatar, Luxemburg, Canada en Finland).

Verbeterpunten

De onderzoekers spraken tevens met experts om te bepalen hoe Nederland zijn ondernemersklimaat kan optimaliseren. Uit die gesprekken komt naar voren dat het overheidsbeleid op dit vlak het belangrijkste verbeterpunt is.

Ook zou ons ondernemersklimaat volgens het onderzoek gebaat zijn bij extra aandacht voor onderwijs, betere financieringsmogelijkheden, het verlagen van de loonkosten, het toegankelijker maken van de markt en het versimpelen van de regelgeving.

Bron: Panteia/GEM NES 2021 en Consultancy.nl

In oktober 2022 start de betalingsregeling van de Belastingdienst voor het aflossen van de opgebouwde coronabelastingschuld. Hoofdregel is dat dit in 60 gelijke maandelijkse termijnbedragen gebeurt. Daarbij gaan ongetwijfeld knelpunten spelen. Het Ministerie van Financiën heeft enkele scenario’s uitgewerkt die ondernemers meer ruimte bieden.

Scenario I: Vasthouden aan bestaand coronasteunbeleid (geen aanpassingen)
Dit scenario houdt in dat er geen aanpassingen komen in het bestaande coronasteunbeleid. Dit heeft de voorkeur van het kabinet. Het voortzetten van het bestaande beleid leidt tot een gezondere economische dynamiek, werkt marktwerking in de hand en voorkomt oneerlijke concurrentie.

Scenario II: Flexibiliteit binnen betalingsregeling
Dit scenario kent twee varianten: maandbedragen mogen per kwartaal worden voldaan en/of een incidentele betaalpauze (één keer gedurende maximaal 3 maanden). Ondernemers die tijdelijk liquiditeitsproblemen ondervinden, krijgen zo iets meer flexibiliteit. Dit is bijvoorbeeld van belang voor bedrijven met een sterk fluctuerende omzet door seizoensinvloeden. Daarbij geldt de algemene voorwaarde dat gedurende de betalingsregeling nieuw opkomende verplichtingen tijdig worden nagekomen. Voor de varianten geldt dat er een schriftelijk gemotiveerd verzoek om toepassing ervan moet worden gedaan, waaruit aflossingsproblemen blijken.

Scenario III Verlengen van de betalingsregeling voor levensvatbare bedrijven naar maximaal 7 jaar
Deze optie zou ruimte geven voor levensvatbare ondernemingen om de schuld over een langere periode terug te betalen. Een levensvatbaarheidstoets, vergelijkbaar met de eisen die gesteld worden aan bedrijven die voor een saneringsakkoord in aanmerking komen, kan door het kabinet echter niet worden uitgevoerd. Bij een lichtere toets (of geen toets) kunnen ook bedrijven die niet levensvatbaar zijn of geen aflossingsproblemen kennen, gebruik maken van een verlenging. Dit leidt tot oneigenlijk gebruik, ondoelmatig beleid en zeer nadelige economische en budgettaire effecten. Het kabinet vindt deze optie daarom zeer onwenselijk.

Scenario IV: Achterstelling van de belastingschuld
De belastingschuld waarvoor corona-uitstel is verleend, wordt in dit scenario behandeld als een achtergestelde lening (zowel financieel als fiscaal als civielrechtelijk). Doel is om hiermee het verkrijgen van financiering makkelijker te maken. Bovendien kan de achterstelling andere schuldeisers mogelijk over de drempel helpen bij het sluiten van (minnelijke) schuldeisersakkoorden. In het algemeen houdt de achterstelling in dat de lening pas mag worden afgelost nadat de andere schuldeiser(s) betaald zijn. De verstrekker van de achtergestelde lening, in dit geval de Belastingdienst, loopt door de achterstelling een groot risico dat hij (een deel van) het verstrekte krediet niet krijgt terugbetaald. Om dit risico te compenseren, geldt voor de achtergestelde lening vaak een (veel) hoger rentepercentage.

Vanuit economisch, budgettair en uitvoeringsperspectief kent deze optie veel nadelen en hoge risico’s. Een achtergestelde lening zal een grote aantrekkingskracht hebben op niet levensvatbare bedrijven. Daarmee is de optie niet doelmatig en economisch onverstandig.

Scenario V: Saneringsakkoorden stimuleren
Eerder heeft het kabinet toegezegd dat de Belastingdienst per 1 augustus 2022 een soepelere houding zal aannemen in saneringsakkoorden ten aanzien van het uit te keren bedrag (“preferentiemaatregel”). De Belastingdienst neemt vanaf die datum genoegen met een gelijk percentage van de opbrengst uit een saneringsakkoord als aan concurrente schuldeisers wordt uitgekeerd (100% in plaats van 200% ten opzichte van concurrente crediteuren). Hiermee wordt beoogd om de kans op saneringsakkoorden te vergroten. Deze versoepeling geldt tot 1 oktober 2023.

In het scenario zijn twee toevoegingen opgenomen:

 • Het uitbreiden van de preferentiemaatregel naar stakende ondernemers. Het kabinet is hier geen voorstander van.
 • Het fiscale saneringsbeleid aanpassen, zodat TVL- en NOW-schulden geen belemmering voor een saneringsakkoord zijn. Deze toevoeging wordt door het kabinet ondersteund.

Versoepeling uitstelbeleid
Op korte termijn (uiterlijk 1 oktober 2022) worden onder meer de volgende wijzigingen van het uitstelbeleid onderzocht:

 • Meer ruimte voor de Belastingdienst om ook zonder 100% zekerheid een ‘standaard’ betalingsregeling van 12 maanden aan ondernemers te kunnen verlenen.
 • De mogelijkheid creëren om in bijzondere (crisis)situaties, zoals nieuwe lockdowns vanwege corona of de oorlog in Oekraïne, onder voorwaarden ook (beperkt) ‘bijzonder’ uitstel van toekomstige betalingsverplichtingen te verlenen. Op dit moment is in dergelijke situaties uitstel beperkt tot reeds verstreken betalingstermijnen. Ook wordt bezien of voor relatief lage belastingschulden de verplichte verklaring van een derde-deskundige achterwege kan blijven om onnodige kosten voor de ondernemer te voorkomen.
 • Voortzetting van twee tijdelijke (in verband met de coronacrisis) maatregelen die op 1 oktober 2022 aflopen, namelijk (1) uitstel van betaling van motorrijtuigenbelasting mogelijk maken en (2) betalingsregelingen voor ondernemers in laten gaan op de datum van de uitstelbeschikking, in plaats van de datum van de laatste vervaldag van de betreffende belastingaanslag.
 • Een betalingsregeling mogelijk maken als voor dezelfde belastingschuld eerder kort (telefonisch) uitstel van betaling is verleend. Dat is nu een belemmering om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling. routewijzers en stappenplanen inzicht op maat geboden hoe hun bedrijf ervoor staat en welke hulp en oplossingsrichtingen beschikbaar zijn bij financiële problematiek en schulden.
 • Ten aanzien van uitzonderlijke schrijnende situaties waarin het bestaande beleid niet voorziet, is het kabinet van mening dat al er voldoende ruimte is voor passende oplossingen.

Let op: Het kabinet wil dus geen aanvullende coronasteun verlenen. Wel komt er enige flexibiliteit binnen de betalingsregeling. Op een schriftelijk gemotiveerd verzoek wordt het mogelijk om het af te lossen bedrag per kwartaal te voldoen, en kan een incidentele betaalpauze binnen de bestaande betalingsregeling worden toegekend. Om saneringsakkoorden verder te stimuleren heeft het de voorkeur van het kabinet om het fiscale saneringsbeleid aan te passen, zodat TVL- en NOW-schulden geen belemmering voor een saneringsakkoord zijn.

Bron: Tax & Balances (www.taxandbalances.nl)

In het kort:

 • Personeelstekort zet een rem op de autonome groei van bedrijven.
 • Krapte is daarom belangrijke drijfveer voor zowel verkoop als aankoop van bedrijven.
 • Door de krachtenbundeling kunnen bedrijven ook meer investeren in de automatisering van bedrijfsprocessen, waardoor minder personeel nodig is.
 • De personeelstekorten zetten een rem op de groei van kleinere bedrijven. Dat heeft tot gevolg dat steeds meer ondernemers hun bedrijf in de etalage zetten. Mede vanwege die krappe arbeidsmarkt staan kopers in de rij: met een overname kunnen ze op een snelle manier schaars personeel binnenhalen.

‘We weten dat voor sommige kopers het overnemen van personeel feitelijk de belangrijkste reden is om een ander bedrijf over te nemen’, zegt Peter Rikhof van overnameplatform Brookz. Hij ziet dat in de bouw, horeca en bij zakelijke dienstverleners, zoals accountants, schoonmaakbedrijven of callcenters.

De nijpende personeelstekorten brengen het bedrijfsleven over een breed front in de problemen: horecazaken zien zich genoodzaakt de deuren enkele dagen per week te sluiten, op Schiphol ontstond een logistieke chaos en treinen van de NS vallen uit. Zelfs vacatures voor voorheen ‘populaire banen’ in de kinderopvang, beveiliging en arbeidsbemiddeling zijn niet meer te vullen.

Dat tekort aan personeel speelt momenteel vaak een rol bij een bedrijfsverkoop. Een onderneming kan soms helemaal niet meer aan personeel komen het bedrijf wordt daarom verkocht aan een grotere organisatie.

Klein bedrijf is in het nadeel
Een grotere werkgever is vaak aantrekkelijker voor werknemers dan kleine bedrijven.

Grotere en groeiende bedrijven hebben hun werknemers vaak meer te bieden. Het is daarom absoluut waar dat kleinere bedrijven in het nadeel zijn bij het aantrekken van personeel. Het personeelstekort is een rem op de autonome groei en daarom zijn er meer overnames.

Meer financiële slagkracht
Een andere reden om de krachten te bundelen is dat bedrijven dan meer financiële slagkracht krijgen, en ze meer kunnen investeren in de automatisering van bedrijfsprocessen. Daardoor hebben ze voor hetzelfde werk minder mensen nodig.

Hans Biesheuvel van ondernemersvereniging ONL herkent de trend van schaalvergroting. ‘Bedrijven nemen dan kleintjes over om nieuwe mensen binnen te krijgen. Ze proberen niet aantrekkelijker te worden, maar doen dit in plaats van werving.’ Hij ziet daarin ook nadelen. In grote bedrijven is er volgens hem meer bureaucratie en minder ondernemerschap, wat ten koste kan gaan van innovatie.

Joris Knoben, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, begrijpt heel goed dat bedrijven in de strijd om schaars personeel samengaan. ‘Hoe krapper de arbeidsmarkt des te sterker de positie van de medewerkers. Die kunnen scherper onderhandelen over hun carrièremogelijkheden.’ Die mogelijkheden zijn er bij een klein bedrijf minder.

Knoben: ‘Als er iemand zit op de plek waar je zelf graag wilt zitten en die gaat niet weg, kun je alleen zelf weggaan. Bij een groter bedrijf zijn er altijd meer posities. Dat noemen ze in jargon ook wel een interne arbeidsmarkt. Bovendien liggen de lonen vaak hoger bij de grotere bedrijven.’ Volgens de hoogleraar is de trend moeilijk te onderbouwen met cijfers. ‘Databases van organisaties die dit bijhouden lopen vaak maanden achter. En dan nog houden ze niet de reden bij van fusie of overname.’

Bron: FD Lees het volledige artikel: https://fd.nl/bedrijfsleven/1442143/personeelstekort-drijft-ondernemers-tot-verkoop-van-hun-bedrijf-qof2caYjVlGK

 • Er worden meer relatief grote overnames gedaan op de overnamemarkt voor het midden- en kleinbedrijf, het aantal transacties met een waarde van 5 miljoen euro of meer steeg het afgelopen half jaar met 10 procent.
 • De overnamemarkt toont een afvlakkende groei van 4 procent in de tweede helft van 2021, maar komt daarmee wel terug op het pre-Covid niveau.
 • Ook blijk uit de Overname Barometer van platforms Brookz en Dealsuite dat bijna 60 procent van de overname-adviseurs denkt dat de markt in eerste helft van 2022 aantrekt of minimaal stabiel blijft.

De prijzen op de overnamemarkt voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) zitten in de lift. Het aantal MKB-bedrijven dat voor meer dan 5 miljoen euro is overgenomen, is in het tweede half jaar van 2021 met zo’n 10 procent gestegen. Tegelijkertijd daalde de kleinere deals, met een waarde van minder dan 2,5 miljoen, met 9 procent.

 

Dat blijkt uit de Overname Barometer, een periodiek onderzoek van overnameplatforms Brookz en Dealsuite naar de Nederlandse overnamemarkt. Brookz is het grootste overnameplatform voor voor MKB-bedrijven in Nederland en Dealsuite is een Europees platform voor overnameprofessionals.

In vergelijking met de eerste helft van 2021 worden er meer deals gesloten met een waarde van boven de tien miljoen euro. Het aandeel van deze categorie is met 5 procentpunt gestegen naar 16 procent in de eerste helft van dit jaar.

Dit maakt dat meer dan de helft van alle transacties in het tweede deel van 2021 een waarde van 2,5 miljoen euro of meer heeft.

Wat betreft de prijzen die voor MKB-bedrijven worden betaald, ligt het gemiddelde in de eerste helft van dit jaar op hetzelfde niveau als in de laatste zes maanden van 2021. Het gaat dan om bedragen van gemiddeld 4,85 keer de brutowinst (ebitda).

In de meeste sectoren blijven de betaalde overnameprijzen nagenoeg stabiel, behalve in de Detailhandel en de Horeca, Toerisme & Recreatie sector. Daar was het afgelopen halfjaar na twee jaar van dalende prijzen voor het eerst herstel zichtbaar.

Gemiddeld werd in de Horeca, Toerisme & Recreatie afgelopen halfjaar 3,4 de brutowinst (ebitda) betaald bij overnames en in de Detailhandel was dit 3,1 keer de brutowinst. Het duurst blijven MKB-bedrijven in de IT en softwareontwikkeling, waar gemiddeld 6,5 keer de brutowinst wordt betaald bij overnames.

Overnamemarkt terug op pre-Covid niveau door lichte groei

Liet het eerste halfjaar van 2021 nog een forse groei van het aantal kooptransactie (36 procent) en verkooptransacties (21 procent) zien, in de tweede helft van 2021 groeit de markt ligt met een 4 procent stijging van het aantal kooptransacties en 2 procent van het aantal aankooptransacties. Deze lichte stijging zorgt er wel voor dat het gemiddeld aantal verkooptransacties weer terug op het pre-Covid niveau ligt.

Op sectorniveau zijn in de Zakelijke dienstverlening, de sector Bouw en Installatietechniek en in de IT-dienstverlening & Software de meeste overnames gedaan.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de vooruitzichten voor overnamemarkt in de eerste helft van 2022 positief zijn. Bijna 60 procent van de ondervraagde overname-adviseurs denkt dat de markt de komende zes maanden verder zal blijven aantrekken of op zijn minst stabiel blijft.

Nederlandse overnameprijzen laag in vergelijking met buurlanden

In vergelijking met onze buurlanden zijn Nederlandse MKB-bedrijven relatief goedkoop. Over alle sectoren heen worden er voor vergelijkbare bedrijven hogere overnameprijzen betaald dan in Nederland. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt gemiddeld 20 procent meer betaald , in het VK & Ierland 12 procent en in Frankrijk 11 procent.

Het grootste verschil in de gemiddeld betaalde overnameprijs werd genoteerd in de sector Gezondheid & Farmacie. In deze sector is het verschil in verkoopprijs tussen Nederlands en het Verenigd Koninkrijk & Ierland maar liefst 35 procent.

Volgens Brookz en Dealsuite, zijn deze prijsverschillen er mede de oorzaak van dat steeds meer buitenlandse investeerders en strategische partijen zich op de Nederlandse markt begeven. “Vanuit het perspectief van buitenlandse kopers zijn Nederlandse bedrijven relatief goedkoop. Dat maakt Nederlandse bedrijven extra aantrekkelijk voor hen. Maar het is ook interessant voor Nederlandse verkopers. Want in een onderhandeling hebben die buitenlandse kopers dus ook meer ruimte om boven de reguliere Nederlandse waardering te bieden.”

Bron: Brookz & Dealsuite en Business Insider

 – Sjef Theunissen RAB en Roger Schmetz – begeleidt Vandaag Personeelsdiensten bij haar volgende stap en de overname door TRIXXO Jobs.

Onlangs maakten zij het officieel. Vandaag Personeelsdiensten behoort tot de TRIXXO groep. Vandaag Personeelsdiensten is werkzaam in Nederlands-Limburg. TRIXXO Jobs nam eerder dit jaar met JAMwerktMainwork BV en Ruimbaan Uitzendbureau al drie andere Nederlandse uitzendbureaus over, opende zelf een aantal kantoren en beschikt nu over 13 vestigingen in Nederland.

Met deze nieuwe overname blijven we onze pijlen op Nederland richten. Jeroen Poesen, CEO TRIXXO Groep: “We bekijken telkens of er een match is met het DNA van de groep. Ook de mate van ambitie en ondernemerschap die aanwezig is bij de nieuwe partner is daarbij doorslaggevend. Bij Vandaag Personeelsdiensten vinden we alle kenmerken terug die we bij TRIXXO belangrijk vinden. Dan spreek ik ook over een warme, familiale sfeer en korte lijnen met alle stakeholders. Het is de ambitie van TRIXXO Jobs om een leidende rol in de uitzendbranche in deze regio op zich te nemen. Deze overname is een eerste stap in die richting. TRIXXO maakt zich samen met ‘Vandaag’ klaar voor morgen.”

Vandaag Personeelsdiensten werd ruim 11 jaar geleden opgericht door het kwartet Marielle WiertzPatricia BontenMaurice Hahnraths en Roger Hoenen. Het kantoor opereert vanuit Stadion De Geusselt in Maastricht. De activiteit is gericht op de brede arbeidsmarkt, met een focus op industrie, logistiek, klant contact center, administratie en techniek. De omzet bedraagt dit jaar 11 miljoen euro.
Volgens Maurice Hahnraths is de samenwerking met TRIXXO er gekomen om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren en de mogelijkheden tot verbreding van de activiteiten te vergroten. “Het is duidelijk dat we op dezelfde golflengte zitten qua bedrijfscultuur en aanpak. We hebben het gevoel dat we bij TRIXXO onszelf kunnen blijven en onze identiteit behouden. We blijven als stichters nog betrokken in de zaak met een wisselwerking tussen Maastricht en Hoeselt. Samen willen we een toonaangevende rol spelen in de Euregio. We geloven dat in dit geval één plus één drie wordt.”

Voor Luc Jeurissen, eigenaar van TRIXXO, is de Euregionale aanwezigheid een belangrijke stap in de uitbouw van TRIXXO Jobs. “De overname van Vandaag Personeelsdiensten verstevigt onze positie in de regio en biedt ons kansen om op middellange termijn door te stoten richting Duitsland.”

Dank voor de prettige en constructieve samenwerking gedurende het proces. Wij wensen jullie heel veel succes samen!

https://lnkd.in/gzz8jFxB

https://lnkd.in/einjKJ3s

Onlangs begeleidde Roger Schmetz Ruimte in Advies van Eveline Engels bij haar volgende stap en de verkoop aan Eiffel. Wij wensen Eveline, Ruimte in Advies en Eiffel heel veel succes samen!

Lees hier het volledige persbericht:

Eiffel neemt Limburgs adviesbureau Ruimte in Advies over (consultancy.nl)

Wij wensen u fijne feestdagen!

Het jaar 2021 is alweer bijna voorbij. Een in alle opzichten bijzonder jaar. Wij kijken terug op vele fijne contacten en zijn blij met de ondersteuning die wij onze relaties hebben kunnen bieden. Wij bedanken u graag voor de prettige samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen.

Wij wensen u allen prettige feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar toe!