Nederland heeft een sterk ondernemersklimaat

/ / Column & Nieuws

Ons land heeft een aardig sterk ondernemersklimaat. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Panteia.

Aan de nieuwste editie van het terugkerende internationale onderzoek – dat luistert naar de naam Global Entrepreneurschip Monitor (GEM) – namen 50 landen deel, waaronder Nederland en 18 andere lidstaten van de Europese Unie (EU).

Al deze landen onderzochten de afgelopen maanden individueel hun eigen ondernemersklimaat, waarna de resultaten zijn gebundeld. Het Nederlandse deel van het onderzoek werd uitgevoerd door Panteia, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

Scores per ondernemersklimaat-dimensie

Uit de internationale vergelijking blijkt onder andere dat Nederland het beter doet dan het gemiddelde van alle 50 landen die deelnamen aan het GEM-onderzoek: de omstandigheden om in ons land te ondernemen zijn dus bovengemiddeld gunstig.

Hoger dan EU-gemiddelde

Om vast te stellen hoe ons ondernemersklimaat ervoor staat keek Panteia naar verschillende dimensies, zoals financiering, overheidsbeleid, onderwijs, R&D, commerciële infrastructuur, de toegankelijkheid van de binnenlandse markt, fysieke infrastructuur en sociale en culturele normen.

Ons land heeft onder andere hoge scores op de dimensies fysieke infrastructuur, overheidsbeleid, commerciële en diensteninfrastructuur en culturele en sociale normen. Bovendien scoort Nederland op alle dimensies hoger dan het gemiddelde van de negentien EU-lidstaten.

Op welke vlakken het Nederlandse ondernemersklimaat worden verbeterd

De toegankelijkheid van de binnenlandse markt is de dimensie waarop Nederland het laagste scoort. Desondanks is deze score nog altijd gelijk aan die van andere landen met een hoog gemiddeld inkomen (zoals Japan, Qatar, Luxemburg, Canada en Finland).

Verbeterpunten

De onderzoekers spraken tevens met experts om te bepalen hoe Nederland zijn ondernemersklimaat kan optimaliseren. Uit die gesprekken komt naar voren dat het overheidsbeleid op dit vlak het belangrijkste verbeterpunt is.

Ook zou ons ondernemersklimaat volgens het onderzoek gebaat zijn bij extra aandacht voor onderwijs, betere financieringsmogelijkheden, het verlagen van de loonkosten, het toegankelijker maken van de markt en het versimpelen van de regelgeving.

Bron: Panteia/GEM NES 2021 en Consultancy.nl