VEEL POSITIEVE BERICHTEN IN FEBRUARI

/ / Column & Nieuws
Economische groei

Positieve berichten die zich baseren op ‘echte’ feiten en analyses dragen doorgaans bij aan het verstevigen van vertrouwen, zeker na een roerige economische periode. In de afgelopen maand kwam een groot aantal positieve economische berichten voorbij:

‘Werkloosheid blijft dalen’ (ABN Amro, 21 februari 2017)

‘Stevige groei Nederlandse economie in vierde kwartaal en heel 2016’ (ABN Amro, 21 februari 2017)

AEX doorbreekt 500-puntengrens kortstondig (22 februari 2017)

Rabo in Limburg ziet behoefte werkkapitaal doorstijgen (in 2016 250 mln in Limburg extra) (WijLimburg, 23 februari 2017)

‘Investeringen MKB weer terug op niveau van voor crisis’ (Nu.NL en ING, 09 februari 2017) Onder deze koppen lazen we opnieuw goede berichten over economische ontwikkelingen.

‘Bedrijfsinvesteringen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn weer terug op het niveau van voor de economische crisis in 2008. Vooral in de industrie en de bouw is de investeringsbereidheid groot’. Dat meldde ING onlangs op basis van haar investeringsbarometer.

‘De bedrijfsinvesteringen zijn al langer weer op het niveau van vóór de crisis, met dank aan grote bedrijven. De bestedingen in het MKB bleven echter lang achter. Middelgrote bedrijven begonnen eind 2015 aan een comeback en nu zijn ook de bedrijven met maximaal vijftig werknemers begonnen aan een opmars’.

‘MKB-ondernemers zagen lange tijd geen ruimte om te investeren’, schrijft ING-econoom Katinka Jongkind. ‘Dankzij een combinatie van positieve economische vooruitzichten en een verbeterde financiële positie komen de investeringen nu ook in het MKB op gang’.

Opvallend is volgens het stuk verder ‘dat de meeste investeringen uit de eigen zak komen of door banken mogelijk worden gemaakt. Alternatieve geldbronnen als Crowdfunding en informele leningen staan weliswaar veel in de belangstelling, maar worden nog relatief weinig gebruikt’.

‘Nu veel seinen op groen staan voor de Nederlandse economie, verwacht ING dit jaar een verdere verbetering van de investeringsbereidheid in het MKB. Vooral de binnenlandse economie, waar het grootste deel van het kleinbedrijf actief is, doet het dit jaar naar verwachting goed. De positieve economische vooruitzichten in combinatie met een verbeterde financiële positie scheppen ruimte voor verdere investeringen’.

Wij kunnen de genoemde bevindingen onderschrijven

In onze adviespraktijk merken wij momenteel goed dat de investeringsbereidheid binnen het MKB sterk is toegenomen. In toenemende mate worden wij gevraagd om te adviseren en te begeleiden in investerings- en financieringstrajecten. Zoals wij in onze vorige column al melden, nemen ook de verzoeken voor advisering en begeleiding bij aan- en verkoop van ondernemingen duidelijk toe.

Terugdenkend aan onze laatste column is het tevens mooi om de belangrijkste conclusies uit onderzoek van Erasmus Centre For Family Business (ECFB), in een gezamenlijke publicatie met BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank, over het proces van waardenoverdracht binnen familiebedrijven te lezen: ‘Familiebedrijven met sterke familiewaarden presteren aanzienlijk beter dan ‘gewone’ ondernemingen. Hun waarden zorgen voor een duidelijkere identiteit, meer vertrouwen van toeleveranciers en een sterkere license to operate en loyaliteit onder klanten. Daarom is het voor familiebedrijven zinvol om hun familiewaarden goed te laten doorklinken in hun beleid en communicatie. Dit draagt immers bij aan de continuïteit van het familiebedrijf’.

De stroom aan positieve berichten over de economie en over het vertrouwen groeit inmiddels door. Laten we met z’n allen elke dag blijven doen waar we goed in zijn én waar ons hart ligt. Daarbij voor ons gemoed meevarend op de positieve berichtenstroom.

Met hartelijke groet,

CONATUM Bedrijfsadvies B.V.