Nederlandse MKB-er komt moeilijk aan financiering

/ / Column & Nieuws

Nergens in Europa hebben kleine en middelgrote bedrijven zo veel moeite om aan geld te komen als in Nederland. De financieringskloof, het gat tussen de vraag naar financieringen en het aanbod van bancair krediet, is hier veruit het grootst en dat zet een rem op de economische groei.

Bijna een derde van ondervraagde Nederlandse ondernemers geeft aan moeite te ondervinden bij het aantrekken van kapitaal voor zijn of haar bedrijf. Vooral ondernemingen in de horeca (67%) en in de bouw (60%) hebben moeite om kapitaal aan te trekken.

Dat stelde kredietverzekeraar Euler Hermes onlangs in het FD op basis van een breed opgezet onderzoek. Een aanhoudende financieringskloof voor mkb’ers leidt tot een lagere investeringsgroei en dat trekt uiteindelijk een wissel op de economische groei.

Voor het Nederlandse mkb wreekt zich het feit dat er weinig keus is. De kredietvoorziening is voor 90% in handen van enkele grootbanken. In omliggende landen is de concurrentie groter en zijn er meer alternatieven voor ondernemers om aan een lening te komen.

Nederlandse bedrijven financieren traditioneel veel van hun activiteiten met vreemd vermogen. Dit levert belastingvoordelen op. Maar banken zijn sinds de financiële crisis veel strenger bij de toekenning van krediet. Dat drijft de spanning tussen vraag en aanbod op. Aangezien de Nederlandse economie bovengemiddeld goed draait, is de vraag naar kapitaal groot. Opgemerkt wordt wel dat Nederlandse mkb-ers doorgaans meer willen lenen dan ze in termen van solvabiliteit zouden kunnen dragen.

Een reden voor het feit dat de financieringskloof niet nog groter wordt, is dat er de afgelopen jaren meer niet-bancaire aanbieders van geld opstonden. Ook zijn mkb’ers dankzij de economische opleving beter in staat om nieuwe projecten vanuit de kasstroom te financieren.

Het mkb vormt de economische ruggengraat van de economie. De bedrijven zijn goed voor bijna 70% van de totale werkgelegenheid in de niet-financiële sector. Ze genereren bijna 60% van de totale bruto toegevoegde waarde.

U weet als ondernemer als geen ander dat een goed plan doorgaans de basis is voor succes. Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij het plannen en het vinden van een geschikte financiering voor uw onderneming? Neem eens contact met ons op.