Aantal overnames in groothandelssector sterk gegroeid.

/ / Column & Nieuws

Het jaar 2022 was een recordjaar voor overnames in de groothandelssector.

In totaal werden vorig jaar 935 deals gesloten. Ruim meer dan het oude record van 920 uit 2016. Vergeleken met het eerste jaar van de coronapandemie, 2020, lag het aantal gesloten deals in 2022 zelfs 18,3% hoger.

Er is niet één specifieke reden aan te voeren waarom het aantal deals zo sterk is gegroeid. Tal van factoren vielen samen en hebben geleid tot een flinke impuls in de fusie- en overnameactiviteit binnen het groothandelsegment.

Macro-economische ontwikkelingen

Allereerst de macro-economische ontwikkelingen, 2022 was een jaar waarin de economie weer opveerde uit de crisis van de coronajaren. Deze ontwikkeling heeft zich ook vertaald naar de overnamesector.

Ondanks dat de M&A-activiteit in de tweede helft van het jaar afkoelde, betekende een ijzersterk begin dat de totale dealactiviteit in 2022 redelijk solide was (deze herstelde zich grofweg naar het pre-corona-niveau). In de groothandel was dit effect echter meer uitgesproken dan in andere segmenten.

Een tweede verklaring voor de toegenomen M&A-activiteit ligt in de (begin 2022 nog) lage rente. Een lage rentestand maakt het voor partijen relatief goedkoop om geld te lenen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er enorm veel beschikbaar kapitaal in de markt aanwezig is, dat heeft de interesse voor fusies en overnames verhoogd.

Ook gingen bedrijven over tot een overname om zo de nijpende personeelstekorten te lijf te gaan. Personeel is in deze huidige tijd een bedrijf het kostbaarste bezit. Aangezien dit personeel steeds schaarser wordt, worden overnames in toenemende mate gedreven door het overnemen van goed personeel.

Daarnaast willen organisaties goed personeel voor de lange termijn aan zich binden. Dat doen ze onder andere door hen de mogelijkheid te geven om te participeren middels een STAK (stichting administratiekantoor, red.).

Omnichannel

Naast deze algemene factoren, zijn er drie sectorspecifieke trends die hebben gezorgd dat juist het groothandelsegment een sterkere toename zag in M&A-activiteit dan veel andere sectoren.

Ten eerste kiezen bedrijven steeds vaker voor een omnichannel-aanpak, in lijn met de veeleisende klanten van nu. Veel ondernemers willen onafgebroken kunnen in- en verkopen, maar ook een keuze kunnen maken tussen afhalen en laten bezorgen. Daarnaast dient er op diverse manieren besteld te kunnen worden. Denk aan online, telefonisch, via social media of de chat.

Door strategische overnames te doen kunnen bedrijven deze transitie naar een omnichannel-aanpak (versneld) realiseren.“Dit wordt ook wel een ‘make or buy decision’ genoemd.

Verticale integratie

Een tweede trend is verticale integratie, waarbij bedrijven zoveel mogelijk activiteiten van de bedrijfskolom bij zichzelf onderbrengen. Daardoor worden ze minder afhankelijk van andere bedrijven als het gaat om onder meer de toelevering van halffabricaten/grondstoffen.

Met name door toedoen van het coronavirus hebben veel ondernemers zich gerealiseerd dat deze afhankelijkheid een bedreiging kan vormen.

Buitenlandse investeerders

Een derde sectorspecifieke reden voor het gestegen aantal deals in de groothandelssector, is de groeiende interesse van buitenlandse investeerders in Nederlandse groothandelpartijen. Waar het aandeel van de cross-bordertransacties in Europa gedurende 2013 nog rond de 40% lag, is het aantal internationale overnames in 2021 gestegen naar circa 50%.

Deze ontwikkeling kan gerelateerd worden aan het toenemende belang van internationalisering. Om buiten de landsgrenzen te kunnen participeren wordt het overnemen van buitenlandse ondernemingen gezien als een serieuze optie.

Voor 2023 wordt verwacht dat het aantal overnames in de groothandelssector gelijk zal blijven of licht zal teruglopen, in lijn met de bredere M&A-ontwikkelingen in de markt.

Bron: consultancy.nl