Is uw bedrijf uw pensioen?

/ / Column & Nieuws

“Mijn bedrijf is mijn pensioen!” 

Deze stelling wordt veel gebezigd door ondernemers. In de praktijk blijkt inderdaad dat veel ondernemers volledig vertrouwen op een goede verkoopopbrengst van hun onderneming, zodat deze kan dienen als oudedagsvoorziening. Het AOW-bedrag is voor veel gepensioneerden niet toereikend om langere tijd zorgeloos te kunnen genieten van hun oude dag en dat geldt zeker ook voor u als ondernemer.

Heeft u er als ondernemer al eens bij stil gestaan wat uw pensioen (lees: onderneming) op dit moment waard is en wat de jarenlange inzet u heeft opgeleverd, en of een goed pensioen gewaarborgd is? Vaak wordt deze vraag op een (te) laat tijdstip gesteld. Ook komt het voor dat door plotselinge omstandigheden, als bijvoorbeeld ziekte, ineens over de toekomst wordt nagedacht. Voorkom teleurstellingen en regel tijdig uw pensioen, door bijvoorbeeld uw onderneming op tijd verkoopklaar te maken, ruim vóórdat tot de daadwerkelijke verkoop wordt overgegaan.

Dit betekent dan in feite dat met een vooronderzoek (een zogenaamd ‘seller’s due diligence’) de risico’s, de sterke en zwakke punten van uw onderneming in beeld worden gebracht. Denk daarbij aan zaken als balansverhoudingen, strategie, markt, organisatie, fiscaliteit, juridische structuur, klantenportefeuille, productieproces, mogelijk lopende claims, kwaliteit van de winst, enzovoort. Daarna worden daadwerkelijk maatregelen genomen om te optimaliseren. Op deze wijze bent u er zeker van dat u uw bedrijf van haar beste kant toont, wat het verkoopproces en natuurlijk het verkoopresultaat aantoonbaar ten goede zal komen.

Een goede voorbereiding en het tijdig nemen van kwaliteit verhogende maatregelen bepalen in belangrijke mate de waarde en de uiteindelijke verkoopprijs van uw onderneming, en dus uw pensioen.

Graag zijn wij u behulpzaam bij het tijdig regelen van uw “pensioen”. Neem gerust contact met ons op voor een kennismaking. We zijn telefonisch bereikbaar op 046-4398038 en per mail via info@conatum.nl.

Met vriendelijke groet,
Conatum Tassos Bedrijfsadvies B.V.