Hier moet je op letten als je leent als MKB-bedrijf

/ / Column & Nieuws

Ondernemers die lenen willen investeren om rendement te maken. Maar onbeperkt lenen is doorgaans geen goed idee.
Het rendement dat een lening kan opleveren, moet afgezet worden tegen de kostprijs van de lening, de verwachte omzet en zaken als de marktontwikkeling en concurrentie.

Geld lenen levert geld op
Voor ondernemers gaat de stelling op: geld lenen levert geld op. Immers, het geleende geld wordt geïnvesteerd en met de investering wordt vervolgens rendement gemaakt.
Als het rendement hoger is dan de kostprijs van de investering en de kosten van de lening, levert geld lenen dus geld op.

Dat rechtvaardigt de vraag: Kun je onbeperkt lenen? Kun je als het ware jezelf “rijk lenen”? Is krediet zonder limiet verantwoord? Nee, jammer, maar dat ligt toch net even anders.

Risico
Er zijn risico’s en grenzen. Enerzijds kun je stellen dat geld lenen, geld oplevert – mits je als ondernemer met het geleende geld meer rendement maakt dan de rentekosten. Maar anderzijds weet je dat ondernemen ook onzeker is.

Je weet nooit zeker of je de omzet realiseert die nodig is om inderdaad voldoende rendement te maken. Tegenover de onzekere uitkomst van een investering die is gefinancierd met een lening staat de zekere, vaste verplichting van rente plus aflossing. Dus: een vaste verplichting versus een onzekere inkomstenstroom. Dat is risico.

Het extra rendement dat een lening voor een onderneming kan opleveren moet niet alleen worden afgezet tegen de kostprijs van de lening, maar ook tegen de risico’s: de marktontwikkeling, de technologische ontwikkeling, de concurrentie.

Kortom, alle ondernemingsrisico’s moeten in de investeringsbeslissing worden gewikt en gewogen. De consequentie van de risico’s is: onbeperkt financieren is onverantwoord.

Overigens doordat verschillende geldverstrekkers de ondernemingsrisico’s op verschillende wijze beoordelen, kan het dus goed zo zijn dat geldverstrekker A een financieringsverzoek afwijst dat door geldverstrekker B wordt toegekend.

Optimale verhouding vermogen
Een optimale verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen is ideaal. Het is de uitdaging voor een bedrijf dat optimum te bepalen en te benutten.

Conclusie
Dus: geld lenen levert geld op, maar voorkom krediet zonder limiet.

Gedragscode MKB Financiering
De Stichting MKB Financiering heeft een Gedragscode MKB Financiers opgesteld die houvast kan geven. In deze gedragscode is onder meer de regel opgenomen dat geldverstrekkers bij hun kredietverlening aan klanten uitgaan van een gezonde en passende financieringsstructuur.

Passend en verantwoord financieren is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor de ondernemer en diens adviseur. Maar ook van geldverstrekkers mag je op dit terrein verantwoord gedrag verwachten.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op de site van de Stichting MKB Financiering. Stichting MKB Financiering (SMF) is een onafhankelijke organisatie opgericht om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de non-bancaire financieringssector in Nederland. SMF wil zo voor ondernemers de toegang tot klantgerichte en passende financiering verbeteren.