Wat is de oorzaak van de groei van fusies en overnames in de transportsector?

/ / Column & Nieuws

Het aantal fusies- en overnames binnen de transportsector groeit dit jaar naar verwachting door. Hoe komt dat precies? 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het aantal M&A-deals binnen de transportbranche de afgelopen jaren is toegenomen. Zeker ook ook in 2021 en 2022.

Maar daar blijft het niet bij: dit jaar zal het aantal M&A-deals opnieuw verder groeien. En daar zijn verschillende redenen voor.

Schaalvoordelen, verduurzaming en vergrijzing

Een deel van de bedrijven uit de transportsector ziet in dat schaalvoordelen zich met de huidige kostenstijgingen extra zullen uitbetalen. Door consolidatie proberen met name middelgrote transportorganisaties hun concurrentiepositie te verbeteren.

Verduurzaming speelt hierbij eveneens een rol. Ook de transportsector moet bijdragen aan de energietransitie door zijn CO2-uitstoot terug te dringen, vooral door zijn voertuigen te verduurzamen. Maar dat vraagt om forse investeringen, die door een consolidatie meestal gemakkelijker kunnen worden opgehoest.

Door een fusie of een overname groeit de omvang van een bedrijf, waardoor het vaak tegen een lagere rente geld kan lenen. Daarnaast is de B2B-onderhandelingspositie na een consolidatie vaak ook verbeterd, waardoor het bedrijf bijvoorbeeld tegen een lager tarief duurzame voertuigen kan inkopen en gestegen overheadkosten kan spreiden.

Ook de vergrijzing van het ondernemersbestand zorgt ervoor dat het aantal M&A-deals in 2023 zal groeien. De afgelopen vijftien jaar hebben verschillende crises plaatsgevonden. In combinatie met de stijgende kosten en een toenemende regeldruk, denken steeds meer ondernemers na over hun toekomst.

Risicospreiding

Verder zijn aardig wat ondernemers uit de transportsector sterk afhankelijk van een beperkt aantal klanten. Zij kunnen dus minder goed anticiperen op een veranderende vraag. Zonder goede prijsafspraken is het voor hen dus lastig om de transportbewegingen te allen tijde rendabel te houden.

Consolidatie heeft in dit geval als voordeel dat de veranderende vraag naar hun dienstverlening een minder groot effect heeft, omdat deze over meer klanten gespreid is. Ook kunnen ze gemakkelijker afscheid nemen van onrendabele klanten. En tevens helpt een grotere omvang bij het maken van betere prijsafspraken.

Begin tijdig

Het succesvol verkopen of aankopen van een bedrijf vergt een hoop tijd. We zien echter vaak dat ondernemers te lang wachten met het treffen van voorbereidende stappen. En dat kan onder andere leiden tot een lagere opbrengst. Tijdig beginnen loont dus echt.

En niet alleen in keiharde euro’s: door op tijd met het verkoop- of aankooptraject te beginnen, ontstaat minder onrust binnen een organisatie. Een ondernemer kan dan in alle rust zijn bedrijf voorbereiden op de volgende stap, terwijl deze zelf zonder al te veel haast de meest geschikte kandidaat kan zoeken.

Voor ondernemers die overwegen om een verkoop- of aankooptraject te starten, is het belangrijk om te weten dat de waardebepaling van een bedrijf onder druk kan komen te staan door de stijgende rente en inflatie. Als de winsten van bedrijven dalen, leidt dit tot lagere waarderingen.

Een wagenpark dat nog moet worden verduurzaamd en dus nog niet up-to-date is, kan mogelijk ook een negatief effect hebben op de waardebepaling van een bedrijf. Dat komt onder meer doordat de transportbranche een betrekkelijk kapitaalintensieve sector is.

Bron: Consultancy.nl en Alfa Consultants