Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) 2020

/ / Column & Nieuws

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een faciliteit voor (familie)bedrijven bij de overdracht van de onderneming naar de volgende generatie. Onder voorwaarden voorziet de BOR in een vrijstelling van schenk- en erfbelasting bij overdracht van een (familie)onderneming.
Op 29 mei 2020 heeft de Hoge Raad in meerdere zaken uitspraak gedaan over toepassing van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet.
In 2020 geldt tot een waarde van de onderneming van € 1.102.209,- bij schenking of vererving een vrijstelling van 100%. Als de onderneming meer waard is, is 83% van die waarde vrijgesteld.

De uitspraak van de Hoge Raad ziet op twee voorwaarden van de BOR: de ondernemingseis en de bezitseis.

Ondernemingseis
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat als een deel van het vermogen van een onderneming is verkregen binnen de termijn van vijf jaren, dit de toepassing van de BOR niet hoeft te verhinderen. Ook niet als dat vermogen vóór de verkrijging een zelfstandige onderneming (van een ander) was. Wel is het van belang dat dit verkregen vermogen is opgegaan in de bestaande onderneming.

Bezitseis
De dga moet de aandelen van de (houdende) onderneming ten minste vijf jaren in eigendom hebben gehad. Daarnaast moet de houdende onderneming de betreffende aandelen ten minste vijf jaren in eigendom hebben gehad en gedurende die periode een (materiële) onderneming hebben gedreven.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de BOR wordt toegepast per afzonderlijke onderneming. Als de ondernemer meerdere ondernemingen drijft, moeten de voorwaarden van de BOR per onderneming worden getoetst.

Voorwaarden toepassing BOR op schenking aandelen
Bij schenking van de aandelen kan de BOR worden toegepast als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. Ondernemingseis
De ondernemer moet al voor een periode van ten minste vijf jaren een (materiële) onderneming drijven;
2. Bezitseis
a. De houdende onderneming moet de aandelen ten minste vijf jaren in eigendom hebben gehad;
b. De dga van (houdende) onderneming moet de aandelen ten minste vijf jaren in eigendom hebben gehad;
3. Voortzettingseis
De opvolger moet de onderneming ten minste vijf jaren voortzetten.

Start al vroeg met het organiseren van uw bedrijfsoverdracht!
De BOR is een belangrijke maar ook ingewikkelde faciliteit voor (familie)bedrijven bij de overdracht van de onderneming naar de volgende generatie. Vanwege de vijfjaarstermijn is het van groot belang tijdig op de bedrijfsoverdracht te anticiperen. Laat u daarom op tijd adviseren door uw adviseur van Conatum Bedrijfsadvies. Wij maken graag inzichtelijk wat de uitspraak van de Hoge Raad betekent voor uw situatie. Neem daarvoor gerust contact met ons op via: info@conatum.nl of telefonisch op: 046 – 439 80 38. Ook met andere vragen over de BOR kunt u bij ons terecht.