Waarom uw bedrijf in 2020 verkopen?

/ / Column & Nieuws

Voor een ondernemer is het altijd lastig te bepalen wat het juiste moment is om zijn of haar bedrijf te verkopen. Men vraagt vaak, “moet ik niet wachten om mijn bedrijf te verkopen of is dit toch een goed moment?” Wij kunnen natuurlijk niet in de glazen bol kijken maar wij hebben wel altijd goede raad, gebaseerd op onze jarenlange ervaring.
We zien vijf redenen om in 2020 een bedrijf te verkopen.

1: De afgelopen jaren floreerde het bedrijf
Resultaten uit het verleden bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst, maar de gemiddelde koper bepaalt zijn prijs niet alleen op basis van toekomstverwachtingen. De gemiddelde koper kijkt beslist ook naar het verleden. Als een bedrijf een mooie groei en gezonde marges heeft laten zien in de afgelopen drie jaar vertaalt zich dat in een goede prijs. Dit is zeker het geval als ook de groeivooruitzichten positief zijn. Dat tezamen is een goede reden om het bedrijf te verkopen.

2: De eerste scheurtjes lijken te ontstaan in de economische groei
In onze praktijk zien we helaas vaker ondernemers die te laat, in plaats van te vroeg, besluiten hun bedrijf te verkopen. Als de onderneming mooie prognoses laat zien vertaalt dit zich voor een flink stuk in de prijs. Als de winst stabiliseert of zelfs afneemt is eigenlijk het beste verkoopmoment al verstreken. En de winst heeft de ondernemer helaas niet voor 100% zelf in de hand: economische groei is voor bijna alle ondernemers een belangrijke motor achter de eigen groei.

De economische groei lijkt momenteel haarscheurtjes te vertonen: In Nederland onder meer door belemmering van bouw- en infraprojecten, maar ook door hogere looneisen en schaarste in personeel in verschillende sectoren. De rente laat al zien dat economen verwachten dat de groei gaat afzwakken: men betaalt meer om kort geld te lenen, de langetermijnrente is al lager dan de korte rente. Economen voorzien een neergang eind 2020 of in 2021: als een verkoopproces zes tot negen maanden in beslag neemt, verdient het de aanbeveling hiermee uiterlijk begin 2020 op te starten.

3: Let op de actieve kopers
Twee jaar geleden leek de markt te zijn overgenomen door financiële kopers en door private equity-partijen. Inmiddels doen de strategische kopers een flinke duit in het zakje. Deze laatste kopersgroep lijkt geaccepteerd te hebben dat prijsniveaus substantieel zijn gestegen en is bereid – net zoals private equity-partijen – een goede prijs te bieden voor bedrijven.
Een nieuwe product-markt combinatie of een nieuwe geografie kan vaak het beste via een overname worden gerealiseerd. Zelf de business opbouwen duurt vaak langer, is (nog) duurder of kan überhaupt niet. Dat voor de overname dan diep in de buidel getast moet worden neemt men dan op de koop toe. In een markt waar verschillende typen kopers met verschillende synergiemogelijkheden tegen elkaar opbieden is de verkoper uiteindelijk de lachende derde.

4: Hoge prijzen door overvloed aan beschikbaar kapitaal
Private equity-partijen beschikken momenteel nog altijd over een zeer grote zak met geld. Door de lage rente zijn institutionele beleggers als pensioenfondsen voor een deel van hun vermogen op zoek naar beleggingscategorieën die wel een positief rendement opleveren. Dit pensioengeld komt deels terecht bij de private equity-fondsen, die hun te investeren vermogen de afgelopen jaren spectaculair hebben zien toenemen.

Dit vermogen moet grotendeels binnen een termijn van zeven jaar worden belegd, zodat na zo’n tien jaar het geld – met rendement – weer terug kan naar het pensioenfonds. Dit geeft een flinke druk bij private equity-partijen om het geld in bedrijven te investeren. Mooie bedrijven met goede bedrijfsresultaten kunnen dus op warme belangstelling rekenen vanuit de financiële investeerders.

5: Denk aan de persoonlijke agenda
Naast dat een goede prijs van groot belang is bij de verkoop van een bedrijf, zijn er beslist ook andere motieven te bedenken om een onderneming van de hand te doen. We kennen allemaal wel de ondernemers die een verkoop nooit overwegen: hun bedrijf is ook een manier van leven geworden. Veel ondernemers maken echter ook een andere afweging. Men wil meer tijd met familie besteden of gewoon eerder met pensioen. Een bedrijf verkopen biedt in dat geval de ideale uitkomst.

Daarnaast kan het verkopen van een bedrijf ook mogelijkheden creëren om aan de slag te gaan met andere ondernemingskansen, waar men door alle drukte nog altijd geen tijd voor vrij heeft kunnen maken. Maar het kan ook zijn dat de omvang van het bedrijf gewoon niet meer past bij de competenties van de ondernemer. Ondernemen wordt dan steeds minder leuk en brengt bovendien de nodige zorgen met zich mee. Een bedrijf verkopen is in dat geval een verstandige zet, zowel zakelijk als privé.

Conatum Bedrijfsadvies en Consultancy.nl, 2 januari 2020