Ondernemers stellen verkoop van hun onderneming uit

/ / Column & Nieuws

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf schuiven de verkoop van hun bedrijf voor zich uit.
Waarom? Ondernemers hebben vertrouwen in de toekomst en blijven langer aan het roer. Vaak om te profiteren van de economische bloeiperiode.

Tegenover het afnemende aanbod van bedrijven op de overnamemarkt staat een groeiend aantal potentiële kopers. Voor elke onderneming zijn vaak meer dan 25 geïnteresseerden te vinden. Geld is niet het probleem. Private-equity huizen beschikken over veel te investeren kapitaal. Ook banken en andere aanbieders bieden ruime financieringsmogelijkheden. Kopers zijn dan ook bereid steeds hogere prijzen te betalen. De koopsommen in het MKB zijn in een jaar tijd met 10 tot 20% gestegen. Bedrijven worden gemiddeld gewaardeerd op zes maal het bruto bedrijfsresultaat (EBITDA), met uitschieters tot tien à elf maal. Met name strategische kopers zijn bereid ver te gaan met hun biedingen. Veel overname-activiteit is zichtbaar in de branches ICT en flexibele arbeid. Detacheerders, uitzenders en werving- & selectiebureaus zijn meer dan gemiddeld geneigd tot verkoop. Ondernemers in die sectoren profiteren volop van de hoogconjunctuur, maar houden ook rekening met een mogelijke afkoeling van de economie. Dit alles blijkt uit de jaarlijkse enquête onder het Nederlandse midden- en kleinbedrijf, uitgevoerd door Marktlink.

We mogen in zijn algemeenheid stellen dat het thans een zeer goede tijd is om de – wellicht latent – voorgenomen bedrijfsoverdracht definitief vorm te geven. De daadwerkelijke voorbereiding verdient daarbij voldoende tijd en aandacht.

Uit de enquête blijkt verder dat veel ondernemers geen idee hebben van de waarde van hun bedrijf. Zij denken dat personeelsbestand, klantenbestand, reputatie en winst belangrijk zijn, terwijl kopers juist kijken naar geldstromen, groei en het zittende management.

Wilt u weten wat de waarde van uw bedrijf is? Denkt u eraan om uw bedrijf te verkopen of anderszins over te dragen? Bent u voornemens een bedrijf over te nemen?
Een bedrijf waarderen of een bedrijfsoverdracht begeleiden vraagt kennis, kunde en ervaring. Conatum Tassos Bedrijfsadvies is al 20 jaar onafhankelijk specialist op het gebied van bedrijfswaardering en bedrijfsoverdrachtWij beschikken over veel kennis en kunde, en  een uitgebreid netwerk.

Wij adviseren u persoonlijk en professioneel, en nodigen u graag uit voor een kennismaking.