Ivo Rinkel

Beschrijving

mr. Ivo Rinkel begon zijn loopbaan in de advocatuur. Hij begeleidde meer dan 150 faillissementen en doorstarts. Nadien richtte hij het adviesbureau Troostwijk Introman Advies BV op, dat zich richtte op advisering van bedrijven in (financiële) crisissituaties en daarnaast met name op de advisering en bemiddeling bij fusies en overnames. Hij richtte voorts het interimmanagementbureau Bakkenist Introman Interimmanagement BV op. Dit laatste samen met Bakkenist Management Consultants. In 2010 verkocht hij zijn belangen. In 2016 startte hij samen met Maurice Wijts Tassos M&A BV, welk bureau in 2017 is opgegaan in Conatum Tassos Bedrijfsadvies. Ivo houdt zich voornamelijk bezig met het bemiddelen bij bedrijfsoverdrachten en alle daaraan verbonden activiteiten, zoals (her)financieren en bedrijfswaardering.

BIO / C.V.

Hier volgt spoedig meer informatie.

mr. Ivo Rinkel,
partner

Telefoon: 046 - 439 80 38
Mobiel: 06 - 53 182 071
Email: i.rinkel@conatum.nl

TOP